خرید ترانس(Trans)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع ترانس(Trans)

47 نوع ترانس(Trans) موجود می باشد

نمایش 1 تا 30


موجود TRANS 6V 500MA 2SAR NEW TRANS

TRANS 6V 500MA 2SAR NEW TRANS

ترانس 6 ولت 500 ميلي آمپر 2سر نيو ترانس

450/000 ریال
موجود TRANS 6V 300MA 3SAR NEW TRANS

TRANS 6V 300MA 3SAR NEW TRANS

ترانس 6 ولت 300 ميلي آمپر 3سر نيو ترانس

420/000 ریال
موجود TRANS 4.5V 300MA 2SAR NEW TRANS

TRANS 4.5V 300MA 2SAR NEW TRANS

ترانس 4.5 ولت 300 ميلي آمپر 2سر نيو ترانس

420/000 ریال
موجود TRANS 24V 6A 2SAR NEW TRANS

TRANS 24V 6A 2SAR NEW TRANS

ترانس 24 ولت 6 آمپر 2سر نيو ترانس

2/020/000 ریال
موجود TRANS 9V 1A 2SAR NEW TRANS

TRANS 9V 1A 2SAR NEW TRANS

ترانس 9 ولت 1 آمپري 2سر نيو ترانس

780/000 ریال
موجود TRANS 9V 1A 3SAR NEW TRANS

TRANS 9V 1A 3SAR NEW TRANS

ترانس 9 ولت 1 آمپري 3سر نيو ترانس

780/000 ریال
موجود TRANS 9V 500MA 3SAR NEW TRANS

TRANS 9V 500MA 3SAR NEW TRANS

ترانس 9 ولت 500 ميلي آمپر 3 سر نيو ترانس

450/000 ریال
موجود TRANS 6V 500MA 3SAR NEW TRANS

TRANS 6V 500MA 3SAR NEW TRANS

ترانس 6 ولت 500 ميلي آمپر 3سر نيو ترانس

450/000 ریال
موجود TRANS 24V 10A 3SAR NEW TRANS

TRANS 24V 10A 3SAR NEW TRANS

ترانس 24 ولت 10 آمپر 3سر نيو ترانس

4/100/000 ریال
موجود TRANS 24V 8A 2SAR NEW TRANS

TRANS 24V 8A 2SAR NEW TRANS

ترانس 24 ولت 8 آمپر 2سر نيو ترانس

2/930/000 ریال
ناموجود TRANS 6V 1A 3SAR NEW TRANS

TRANS 6V 1A 3SAR NEW TRANS

ترانس 6 ولت 1 آمپر 3سر نيو ترانس

ریال
ناموجود TRANS 12V 3A 3SAR NEW TRANS

TRANS 12V 3A 3SAR NEW TRANS

ترانس 12 ولت 3 آمپر 3سر نيو ترانس

1/240/000 ریال
ناموجود TRANS 24V 4A 3SAR NEW TRANS

TRANS 24V 4A 3SAR NEW TRANS

ترانس 24 ولت 4 آمپر 3سر نيو ترانس

1/600/000 ریال
ناموجود TRANS 12V 4A 3SAR NEW TRANS

TRANS 12V 4A 3SAR NEW TRANS

ترانس 12 ولت 4 آمپر 3سر نيو ترانس

1/189/370 ریال
ناموجود TRANS 12V 4A 2SAR NEW TRANS

TRANS 12V 4A 2SAR NEW TRANS

ترانس 12 ولت 4 آمپر 2سر نيو ترانس

1/600/000 ریال
ناموجود TRANS 12V 6A 3SAR NEW TRANS

TRANS 12V 6A 3SAR NEW TRANS

ترانس 12 ولت 6 آمپر 3سر نيو ترانس

2/300/000 ریال
ناموجود TRANS 24V 6A 3SAR NEW TRANS

TRANS 24V 6A 3SAR NEW TRANS

ترانس 24 ولت 6 آمپر 3سر نيو ترانس

ریال
ناموجود TRANS 24V 8A 3SAR NEW TRANS

TRANS 24V 8A 3SAR NEW TRANS

ترانس 24 ولت 8 آمپر 3سر نيو ترانس

2/400/000 ریال
ناموجود TRANS 12V 10A 3SAR NEW TRANS

TRANS 12V 10A 3SAR NEW TRANS

ترانس 12 ولت 10 آمپر 3سر نيو ترانس

2/757/960 ریال
ناموجود TRANS 12V 8A 3SAR NEW TRANS

TRANS 12V 8A 3SAR NEW TRANS

ترانس 12 ولت 8 آمپر 3سر نيو ترانس

2/038/630 ریال
ناموجود TRANS 24V 10A 2SAR NEW TRANS

TRANS 24V 10A 2SAR NEW TRANS

ترانس 24 ولت 10 آمپر 2سر نيو ترانس

4/030/000 ریال
ناموجود TRANS 24V 3A 2SAR NEW TRANS

TRANS 24V 3A 2SAR NEW TRANS

ترانس 24 ولت 3 آمپر 2سر نيو ترانس

967/310 ریال
ناموجود TRANS 24V 4A 2SAR NEW TRANS

TRANS 24V 4A 2SAR NEW TRANS

ترانس 24 ولت 4 آمپر 2سر نيو ترانس

1/600/000 ریال
ناموجود TRANS 9V 500MA 2SAR NEW TRANS

TRANS 9V 500MA 2SAR NEW TRANS

ترانس 9 ولت 500 ميلي آمپر 2سر نيو ترانس

450/000 ریال
ناموجود TRANS 18V 1A

TRANS 18V 1A

ترانس 18 ولتي 1 آمپر

206/860 ریال
ناموجود TRANS 12V 2A

TRANS 12V 2A

ترانس 12ولت 2 آمپر

465/400 ریال
ناموجود TRANS 12V 500MA 2SAR

TRANS 12V 500MA 2SAR

ترانس 12 ولت 0.5 آمپر 2 سر

ریال
ناموجود TRANS 12V 300MA 2SAR NEW TRANS

TRANS 12V 300MA 2SAR NEW TRANS

ترانس 12 ولت 300 ميلي آمپر 2سر نيو ترانس

293/040 ریال
ناموجود TRANS 12V 500MA 2SAR NEW TRANS

TRANS 12V 500MA 2SAR NEW TRANS

ترانس 12 ولت 500 ميلي آمپر 2سر نيو ترانس

450/000 ریال
ناموجود TRANS 12V 1A 3SAR NEW TRANS

TRANS 12V 1A 3SAR NEW TRANS

ترانس 12 ولت 1 آمپر 3سر نيو ترانس

517/130 ریال