خرید مقاومت تابع نور(LDR)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع مقاومت تابع نور(LDR)

4 نوع مقاومت تابع نور(LDR) موجود می باشد

نمایش 1 تا 4


PHOTOCELL SMALL (165)

PHOTOCELL SMALL (165)
فتوسل کوچک

13/500 ریال
PHOTOCELL 7MIL

PHOTOCELL 7MIL
فتوسل 7 میل

36/034 ریال
PHOTOCELL BIG (164)

PHOTOCELL BIG (164)
فتوسل بزرگ

117/097 ریال
PHOTOCELL MEDIUM (164)

PHOTOCELL MEDIUM (164)
فتوسل متوسط

45/040 ریال