خرید مقاومت تابع نور(LDR)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع مقاومت تابع نور(LDR)

5 نوع مقاومت تابع نور(LDR) موجود می باشد

نمایش 1 تا 5


PHOTOCELL BIG (164)

PHOTOCELL BIG (164)
فتوسل بزرگ

180/000 ریال
PHOTOCELL SMALL (165)

PHOTOCELL SMALL (165)
فتوسل کوچک

16/500 ریال
PT17-21C/L41/TR8

PT17-21C/L41/TR8

23/000 ریال
PHOTOCELL 7MIL

PHOTOCELL 7MIL
فتوسل 7 میل

36/034 ریال
PHOTOCELL MEDIUM (164)

PHOTOCELL MEDIUM (164)
فتوسل متوسط

45/040 ریال