خرید مقاومت اس ام دی 1206

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع مقاومت اس ام دی 1206

137 نوع مقاومت اس ام دی 1206 موجود می باشد

نمایش 1 تا 36


RES 220K SMD 1/4W 1206 1%

RES 220K SMD 1/4W 1206 1%

2/180 ریال
RES 82K SMD 1/4W 1206 1%

RES 82K SMD 1/4W 1206 1%

2/180 ریال
RES 120K SMD 1/4W 1206 1%

RES 120K SMD 1/4W 1206 1%

2/180 ریال
RES 100K SMD 1/4W 1206 1%

RES 100K SMD 1/4W 1206 1%

2/180 ریال
RES 220R SMD 1/4W 1206 1%

RES 220R SMD 1/4W 1206 1%

2/180 ریال
RES 750K SMD 1/4W 1206

RES 750K SMD 1/4W 1206
مقاومت 750 کیلواهم 1206

1/090 ریال
RES 2.7R SMD 1/4W 1206

RES 2.7R SMD 1/4W 1206
مقاومت 2.7 اهم 1206

1/090 ریال
RES 200R SMD 1/4W 1206

RES 200R SMD 1/4W 1206
مقاومت 200 اهم 1206

1/120 ریال
RES 82K SMD 1/4W 1206

RES 82K SMD 1/4W 1206
مقاومت 82 کیلو اهم 1206

930 ریال
RES 680R SMD 1/4W 1206 1%

RES 680R SMD 1/4W 1206 1%
مقاومت 680 اهم 1206

1/900 ریال
RES 2.2K SMD 1/4W 1206 1%

RES 2.2K SMD 1/4W 1206 1%

1/380 ریال
RES 1K SMD 1/4W 1206 1%

RES 1K SMD 1/4W 1206 1%

2/180 ریال