خرید مقاومت اس ام دی 0805

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع مقاومت اس ام دی 0805

15 نوع مقاومت اس ام دی 0805 موجود می باشد

نمایش 1 تا 30


موجود RES 1.2K SMD 1/8W 0805

RES 1.2K SMD 1/8W 0805

مقاومت 1.2 کيلواهم 1/8 وات سايز 0805

800 ریال
موجود RES 680R SMD 1/8W 0805 1%

RES 680R SMD 1/8W 0805 1%

مقاومت 680 اهم اس ام دي 1/8 وات سايز 0805 يک درصد

800 ریال
موجود RES 2.2K SMD 1/8W 0805 1%

RES 2.2K SMD 1/8W 0805 1%

مقاومت 2.2 کيلو اهم اس ام دي 1/8 وات سايز 0805 يک درصد

800 ریال
موجود RES 1K SMD 1/8W 0805 1%

RES 1K SMD 1/8W 0805 1%

مقاومت 1 کيلو اهم اس ام دي 1/8 وات سايز 0805 يک درصد

800 ریال
موجود RES 430R SMD 1/8W 0805 1%

RES 430R SMD 1/8W 0805 1%

مقاومت 430 اهم اس ام دي 1/8 وات سايز 0805 يک درصد

800 ریال
موجود RES 100R SMD 1/8W 0805

RES 100R SMD 1/8W 0805

مقاومت 100 اهم 1/8 وات سايز 0805

680 ریال
موجود RES 3.3K SMD 1/8W 0805

RES 3.3K SMD 1/8W 0805

مقاومت 1.2 کيلواهم 1/8 وات سايز 0805

680 ریال
موجود RES 82K SMD 1/8W 0805

RES 82K SMD 1/8W 0805

مقاومت 82 کيلواهم اس ام دي 1/8وات سايز 0805

700 ریال
موجود RES 3.9K SMD 1/8W 0805 1%

RES 3.9K SMD 1/8W 0805 1%

مقاومت 3.9 کيلو اهم اس ام دي 1/8 وات سايز 0805 يک درصد

800 ریال
موجود RES 4.7K SMD 1/8W 0805 1%

RES 4.7K SMD 1/8W 0805 1%

800 ریال
موجود RES 1.5K SMD 1/8W 0805 1%

RES 1.5K SMD 1/8W 0805 1%

مقاومت 1.5 کيلو اهم اس ام دي 1/8 وات سايز 0805 يک درصد

800 ریال
ناموجود RES 470R SMD 1/8W 0805 1%

RES 470R SMD 1/8W 0805 1%

مقاومت 470 اهم اس ام دي 1/8 وات سايز 0805 يک درصد

600 ریال
ناموجود RES 10K SMD 1/8W 0805 1%

RES 10K SMD 1/8W 0805 1%

مقاومت 10 کيلواهم اس ام دي 1/8 وات سايز 0805 1درصد

850 ریال
ناموجود RES 2.7K SMD 1/8W 0805

RES 2.7K SMD 1/8W 0805

مقاومت 2.7 کيلو اهم اس ام دي 1/8 وات 0805

1/400 ریال
ناموجود RES 240R SMD 1/8W 0805

RES 240R SMD 1/8W 0805

مقاومت 240 اهم اس ام دي 1/8 وات 0805

1/730 ریال