مقاومت اس ام دی 0805 4 کالا یافت شد

نمایش 1 تا 30


موجود RES 1.2K SMD 1/8W 0805

RES 1.2K SMD 1/8W 0805

مقاومت 1.2 کيلواهم 1/8 وات سايز 0805

800 ریال
موجود RES 10K SMD 1/8W 0805 1%

RES 10K SMD 1/8W 0805 1%

مقاومت 10 کيلواهم اس ام دي 1/8 وات سايز 0805 1درصد

850 ریال
ناموجود RES 2.7K SMD 1/8W 0805

RES 2.7K SMD 1/8W 0805

مقاومت 2.7 کيلو اهم اس ام دي 1/8 وات 0805

1/400 ریال
ناموجود RES 240R SMD 1/8W 0805

RES 240R SMD 1/8W 0805

مقاومت 240 اهم اس ام دي 1/8 وات 0805

1/730 ریال