خرید مقاومت اس ام دی 0805

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع مقاومت اس ام دی 0805

19 نوع مقاومت اس ام دی 0805 موجود می باشد

نمایش 1 تا 19


RES 10K SMD 1/8W 0805

RES 10K SMD 1/8W 0805
مقاومت 10 کیلواهم

560 ریال
RES 33K SMD 1/8W 0805

RES 33K SMD 1/8W 0805
مقاومت 33 کیلواهم

700 ریال
RES 56K SMD 1/8W 0805

RES 56K SMD 1/8W 0805
مقاومت 56 کیلواهم

700 ریال
RES 1K SMD 1/8W 0805

RES 1K SMD 1/8W 0805
مقاومت 1 کیلواهم

560 ریال
RES 4.7K SMD 1/8W 0805 1%

RES 4.7K SMD 1/8W 0805 1%

836 ریال
RES 3.3K SMD 1/8W 0805

RES 3.3K SMD 1/8W 0805

712 ریال
RES 100R SMD 1/8W 0805

RES 100R SMD 1/8W 0805

712 ریال
RES 430R SMD 1/8W 0805 1%

RES 430R SMD 1/8W 0805 1%

836 ریال
RES 3.9K SMD 1/8W 0805 1%

RES 3.9K SMD 1/8W 0805 1%

836 ریال
RES 2.2K SMD 1/8W 0805 1%

RES 2.2K SMD 1/8W 0805 1%

836 ریال
RES 1.5K SMD 1/8W 0805 1%

RES 1.5K SMD 1/8W 0805 1%

836 ریال
RES 1K SMD 1/8W 0805 1%

RES 1K SMD 1/8W 0805 1%

800 ریال
RES 680R SMD 1/8W 0805 1%

RES 680R SMD 1/8W 0805 1%

836 ریال
RES 82K SMD 1/8W 0805

RES 82K SMD 1/8W 0805

732 ریال
RES 470R SMD 1/8W 0805 1%

RES 470R SMD 1/8W 0805 1%

660 ریال