خرید ترانزیستور بی جی تی (Transistor BJT)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع ترانزیستور بی جی تی (Transistor BJT)

1167 نوع ترانزیستور بی جی تی (Transistor BJT) موجود می باشد

نمایش 1 تا 36


C 4106 TO-247

C 4106 TO-247

83/372 ریال
BC 337-40 SMD

BC 337-40 SMD

5/225 ریال
BC 337-40

BC 337-40

5/120 ریال
A 733 SOT-23

A 733 SOT-23

2/793 ریال
C 945 SOT-23 C945

C 945 SOT-23 C945
ترانزیستور C945

1/100 ریال
D 1976

D 1976

539/657 ریال
NJW 0302G TO-3P ORG

NJW 0302G TO-3P ORG

830/000 ریال
NJW 0281G TO-3P ORG

NJW 0281G TO-3P ORG

830/000 ریال
BF 259

BF 259

70/262 ریال
BC 303

BC 303

88/255 ریال
BU 941ZP

BU 941ZP

448/504 ریال
MJE 13007 DIODE

MJE 13007 DIODE
ترانزیستور دیود دار MJE13007

71/696 ریال
C 3550

C 3550

261/250 ریال
KSP 44

KSP 44

10/450 ریال
BU 808DFX ORG

BU 808DFX ORG

783/750 ریال
MJE 13003 TO-92

MJE 13003 TO-92
ترانزیستور MJE13003

11/000 ریال
STF 715 SOT-223

STF 715 SOT-223

126/093 ریال
A 2099

A 2099

198/151 ریال
KSC 3265 K1Y SOT-23

KSC 3265 K1Y SOT-23

58/520 ریال
KSA 1298-Y J1Y SOT-23

KSA 1298-Y J1Y SOT-23

58/520 ریال
A 1294

A 1294

144/115 ریال
C 3263

C 3263

261/250 ریال
BD 683

BD 683

18/002 ریال
MJE 13003 TO-126

MJE 13003 TO-126
ترانزیستور MJE13003

11/495 ریال
A 1924

A 1924

117/097 ریال
A 1952

A 1952

86/478 ریال
FZT 600 SOT-223

FZT 600 SOT-223

174/505 ریال
BC 148

BC 148

45/334 ریال
COPY
BUV 48A CH

BUV 48A CH

313/500 ریال
45F122

45F122

200/000 ریال
ST 1802FX BIG

ST 1802FX BIG

78/375 ریال
COPY
D 1710 CH

D 1710 CH

195/000 ریال
C 4125

C 4125

156/750 ریال
C 3320

C 3320

616/550 ریال
MD 1803DFX

MD 1803DFX

501/600 ریال
MJH 11022

MJH 11022

1/254/000 ریال