خرید ترانزیستور آی جی بی تی (Transistor IGBT)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع ترانزیستور آی جی بی تی (Transistor IGBT)

82 نوع ترانزیستور آی جی بی تی (Transistor IGBT) موجود می باشد

نمایش 1 تا 36


PTF30N50EL TO-247

PTF30N50EL TO-247
ترانزیستور PTF30N50EL

1/825/000 ریال
TIP147T TO-220

TIP147T TO-220
ترانزیستور TIP147T

119/000 ریال
FGH 40N60SMD TO-247

FGH 40N60SMD TO-247

1/100/000 ریال
FGH 40N60UFD

FGH 40N60UFD
ترانزیستور FGH40N60UFD

1/100/000 ریال
IRG 4PC50UD

IRG 4PC50UD

3/397/000 ریال
IGBT G 17N80 TO-247

IGBT G 17N80 TO-247
ترانزیستور G17N80

578/000 ریال
RJP 63K2 TO-263 COPY

RJP 63K2 TO-263 COPY
ترانزیستور RJP63K2

518/000 ریال
IGBT GW 19NC60HD TO-3P

IGBT GW 19NC60HD TO-3P

798/000 ریال
RJP 63K2  TO-220F

RJP 63K2 TO-220F
ترانزیستور RJP63K2

490/000 ریال
RJP 30H2 TO-220F

RJP 30H2 TO-220F
ترانزیستور RJP30H2

538/000 ریال
FGH 60N60 SMD TO-247 ORG

FGH 60N60 SMD TO-247 ORG
ترانزیستور FGH60N60SMD

2/445/000 ریال
IRG 7IC28U TO-220F ORG

IRG 7IC28U TO-220F ORG
ترانزیستور IRG7IC28U

2/175/000 ریال
TR RJP 4585 TO-220F

TR RJP 4585 TO-220F
ترانزیستور RJP4585

408/000 ریال
TR RJP 6065 TO-220F

TR RJP 6065 TO-220F
ترانزیستور RJP6065

458/000 ریال
30F126

30F126

379/000 ریال
IRG 71C28U TO-220F

IRG 71C28U TO-220F

548/000 ریال
RJP 30E2  TO-263 ORG

RJP 30E2 TO-263 ORG

388/000 ریال
TR 30J127 TO-220F

TR 30J127 TO-220F

445/000 ریال
IRG 7R313U smd

IRG 7R313U smd

638/000 ریال
30F131 TO-220F

30F131 TO-220F

525/000 ریال
GT 60J323 TO-264

GT 60J323 TO-264

1/265/000 ریال
IRGB 20B60PD1PBF TO-220 ORG

IRGB 20B60PD1PBF TO-220 ORG

1/905/000 ریال
IRGB 20B60PD1PBF BULK

IRGB 20B60PD1PBF BULK

968/000 ریال
FGA 25N120ANT

FGA 25N120ANT

1/605/000 ریال
23N50E FUJI

23N50E FUJI

820/000 ریال
G 80N60UFD TO-247

G 80N60UFD TO-247

2/035/000 ریال
FGH 60N100BNTD TO-247

FGH 60N100BNTD TO-247

1/365/000 ریال
G 30N60 TO-247

G 30N60 TO-247

1/205/000 ریال
GT 30J322 TO-247F

GT 30J322 TO-247F

1/935/000 ریال
GT 60N301 TO-247

GT 60N301 TO-247

948/000 ریال
GT 60N321 TO-3PF

GT 60N321 TO-3PF

980/000 ریال
GW 40NC60V TO-247

GW 40NC60V TO-247

1/615/000 ریال
IRGP 4086

IRGP 4086

2/805/000 ریال
30N60 UFD TO-247

30N60 UFD TO-247

1/945/000 ریال
30J124

30J124

515/000 ریال
IRG4PC30F TO-247

IRG4PC30F TO-247

1/600/000 ریال