خرید ترانزیستور آی جی بی تی (Transistor IGBT)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع ترانزیستور آی جی بی تی (Transistor IGBT)

60 نوع ترانزیستور آی جی بی تی (Transistor IGBT) موجود می باشد

نمایش 1 تا 36


IGBT GW 19NC60HD TO-3P

IGBT GW 19NC60HD TO-3P

240/000 ریال
FGH 60N60 SMD  TO-247 CH

FGH 60N60 SMD TO-247 CH

664/705 ریال
RJP 30E2  TO-263 ORG

RJP 30E2 TO-263 ORG

146/300 ریال
TR RJP 63K2  TO-220F ORG

TR RJP 63K2 TO-220F ORG

397/100 ریال
IRG 7R313U smd

IRG 7R313U smd

185/288 ریال
IRGB 20B60PD1PBF ORG

IRGB 20B60PD1PBF ORG

1/226/896 ریال
IRGB 20B60PD1PBF BULK

IRGB 20B60PD1PBF BULK

613/453 ریال
FGA 25N120ANT

FGA 25N120ANT

864/633 ریال
23N50E FUJI

23N50E FUJI

715/000 ریال
GT 60M303

GT 60M303

872/575 ریال
30N60 UFD TO-247

30N60 UFD TO-247

1/254/000 ریال
30F124 TO-220F

30F124 TO-220F
ترانزیستور 30f124

260/205 ریال
30J124

30J124

240/350 ریال
FQP 4N60C TO-220

FQP 4N60C TO-220

89/000 ریال
FQA 50N60 TO-3P

FQA 50N60 TO-3P

501/600 ریال
RJP 63K2 SMD

RJP 63K2 SMD

151/700 ریال
30F126

30F126

99/000 ریال
IRG 71C28U TO-220F ORG

IRG 71C28U TO-220F ORG

341/000 ریال
RJP 30E2 TO-220F

RJP 30E2 TO-220F

220/000 ریال
TR 30J127 TO-220F

TR 30J127 TO-220F

168/750 ریال
TR 30F123 TO-220F

TR 30F123 TO-220F

195/800 ریال
GP 4068D

GP 4068D

2/551/110 ریال
GT 40 T301

GT 40 T301

493/000 ریال
GT 40 T101

GT 40 T101

493/000 ریال
30F131 TO-263 SMD

30F131 TO-263 SMD

429/000 ریال
30F131 TO-220F

30F131 TO-220F

189/630 ریال
IXDN 75N120

IXDN 75N120

4/740/240 ریال
RJP 30H1 TO-252 CH

RJP 30H1 TO-252 CH

142/210 ریال
GT 60J323

GT 60J323

436/110 ریال
FGH 60N60 SFD

FGH 60N60 SFD

1/045/000 ریال
RJH 60F5

RJH 60F5

663/650 ریال
IXSH 20N80

IXSH 20N80

G 80N60UFD

G 80N60UFD

1/478/960 ریال
G 40N60UFD

G 40N60UFD

550/000 ریال
FGL 60N100D

FGL 60N100D

G 30N60

G 30N60