خرید ترانزیستور آی جی بی تی (Transistor IGBT)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع ترانزیستور آی جی بی تی (Transistor IGBT)

76 نوع ترانزیستور آی جی بی تی (Transistor IGBT) موجود می باشد

نمایش 1 تا 36


IGBT STGB 19NC60KD

IGBT STGB 19NC60KD
ترانزیستور STGB19NC60KD

1/625/000 ریال
RJP 30H2 TO-220F

RJP 30H2 TO-220F
ترانزیستور RJP30H2

368/000 ریال
RJP 30H2 TO-220F OLD

RJP 30H2 TO-220F OLD
ترانزیستور RJP30H2

358/000 ریال
TR RJP 4585 TO-220F PLASTIC

TR RJP 4585 TO-220F PLASTIC
ترانزیستور RJP4585

350/000 ریال
TR RJP 6065 TO-220F PLASTIC

TR RJP 6065 TO-220F PLASTIC
ترانزیستور RJP6065

318/000 ریال
RJP 30E2  TO-263 ORG

RJP 30E2 TO-263 ORG

159/000 ریال
TR RJP 63K2 TO-220F ORG

TR RJP 63K2 TO-220F ORG

648/000 ریال
IRG 7R313U smd

IRG 7R313U smd

209/000 ریال
30F131 TO-263 SMD

30F131 TO-263 SMD

260/000 ریال
30F131 TO-220F

30F131 TO-220F

229/000 ریال
GT 60J323

GT 60J323

695/000 ریال
IRGB 20B60PD1PBF ORG

IRGB 20B60PD1PBF ORG

1/325/000 ریال
IRGB 20B60PD1PBF BULK

IRGB 20B60PD1PBF BULK

668/000 ریال
KGF 40N65KDC TO-247

KGF 40N65KDC TO-247

940/000 ریال
RJH 3047

RJH 3047

429/000 ریال
30G122

30G122

378/000 ریال
30N60 UFD TO-247

30N60 UFD TO-247

1/355/000 ریال
30F124 TO-220F

30F124 TO-220F
ترانزیستور 30f124

240/000 ریال
30J124

30J124

320/000 ریال
FQP 4N60C TO-220

FQP 4N60C TO-220

96/100 ریال
FQA 50N60 TO-3P

FQA 50N60 TO-3P

548/000 ریال
IGCM 15F60GA ORG

IGCM 15F60GA ORG
آی جی بی تی IGCM15F60GA

3/344/000 ریال
IGBT G 17N80 TO-247

IGBT G 17N80 TO-247
ترانزیستور G17N80

396/000 ریال
FGPF 4636 TO-220F

FGPF 4636 TO-220F
ترانزیستور FGPF4636

478/000 ریال
RJP 63K2 TO-263 ORG

RJP 63K2 TO-263 ORG
ترانزیستور RJP63K2

638/000 ریال
RJP 63K2 TO-263 COPY

RJP 63K2 TO-263 COPY
ترانزیستور RJP63K2

99/085 ریال
IGBT GW 19NC60HD TO-3P

IGBT GW 19NC60HD TO-3P

240/000 ریال
FGH 60N60 SMD TO-247 CH

FGH 60N60 SMD TO-247 CH

718/000 ریال
RJP 63K2  TO-220F

RJP 63K2 TO-220F
ترانزیستور RJP63K2

270/199 ریال
FGH 60N60 SMD TO-247 ORG

FGH 60N60 SMD TO-247 ORG
ترانزیستور FGH60N60SMD

1/345/000 ریال
RJP 30H1 TO-220F

RJP 30H1 TO-220F
ترانزیستور RJP30H1

209/000 ریال
IRG 7IC28U TO-220F ORG

IRG 7IC28U TO-220F ORG
ترانزیستور IRG7IC28U

351/262 ریال
RJP 43F4A TO-220F

RJP 43F4A TO-220F
ترانزیستور RJP43F4A

288/211 ریال
RJP 30H2A TO-252

RJP 30H2A TO-252
ترانزیستور RJP30H2A

520/000 ریال
RJP 63K2 SMD

RJP 63K2 SMD

144/115 ریال
30F126

30F126

94/050 ریال