خرید ترانزیستور آی جی بی تی (Transistor IGBT)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع ترانزیستور آی جی بی تی (Transistor IGBT)

79 نوع ترانزیستور آی جی بی تی (Transistor IGBT) موجود می باشد

نمایش 1 تا 36


FGH 40N60SMD TO-247

FGH 40N60SMD TO-247

998/000 ریال
GWT60V60DF TO-247

GWT60V60DF TO-247
ترانزیستور GWT60V60DF

1/695/000 ریال
IRG 4PC50UD

IRG 4PC50UD

2/950/000 ریال
RJP 63K2 TO-263 ORG

RJP 63K2 TO-263 ORG
ترانزیستور RJP63K2

590/000 ریال
RJP 30H2 TO-220F

RJP 30H2 TO-220F
ترانزیستور RJP30H2

468/000 ریال
FGH 60N60 SMD TO-247 ORG

FGH 60N60 SMD TO-247 ORG
ترانزیستور FGH60N60SMD

2/125/000 ریال
TR RJP 4585 TO-220F PLASTIC

TR RJP 4585 TO-220F PLASTIC
ترانزیستور RJP4585

350/000 ریال
TR RJP 6065 TO-220F PLASTIC

TR RJP 6065 TO-220F PLASTIC
ترانزیستور RJP6065

398/000 ریال
30F126

30F126

347/000 ریال
RJP 30E2  TO-263 ORG

RJP 30E2 TO-263 ORG

350/000 ریال
TR 30J127 TO-220F

TR 30J127 TO-220F

495/000 ریال
TR RJP 63K2 TO-220F ORG

TR RJP 63K2 TO-220F ORG

778/000 ریال
IRG 7R313U smd

IRG 7R313U smd

495/000 ریال
30F131 TO-263 SMD

30F131 TO-263 SMD

399/000 ریال
30F131 TO-220F

30F131 TO-220F

315/000 ریال
IRGB 20B60PD1PBF ORG

IRGB 20B60PD1PBF ORG

1/655/000 ریال
IRGB 20B60PD1PBF BULK

IRGB 20B60PD1PBF BULK

838/000 ریال
FGA 25N120ANT

FGA 25N120ANT

1/395/000 ریال
G 40N60UFD

G 40N60UFD

880/000 ریال
IRGP 4086

IRGP 4086

930/000 ریال
IXFH 50N60 TO-247

IXFH 50N60 TO-247

895/000 ریال
30N60 UFD TO-247

30N60 UFD TO-247

1/695/000 ریال
30F124 TO-220F

30F124 TO-220F
ترانزیستور 30f124

275/000 ریال240/000 ریال
30J124

30J124

320/000 ریال
FGH 40N60UFD

FGH 40N60UFD
ترانزیستور FGH40N60UFD

1/065/000 ریال
IGCM 15F60GA ORG

IGCM 15F60GA ORG
آی جی بی تی IGCM15F60GA

12/000/000 ریال
IGBT STGB 19NC60KD

IGBT STGB 19NC60KD
ترانزیستور STGB19NC60KD

2/035/000 ریال
IGBT G 17N80 TO-247

IGBT G 17N80 TO-247
ترانزیستور G17N80

396/000 ریال
FGPF 4636 TO-220F

FGPF 4636 TO-220F
ترانزیستور FGPF4636

478/000 ریال
RJP 63K2 TO-263 COPY

RJP 63K2 TO-263 COPY
ترانزیستور RJP63K2

99/085 ریال
IGBT GW 19NC60HD TO-3P

IGBT GW 19NC60HD TO-3P

276/000 ریال
FGH 60N60 SMD TO-247 CH

FGH 60N60 SMD TO-247 CH

718/000 ریال
RJP 63K2  TO-220F

RJP 63K2 TO-220F
ترانزیستور RJP63K2

270/199 ریال
RJP 30H1 TO-220F

RJP 30H1 TO-220F
ترانزیستور RJP30H1

209/000 ریال
RJP 30H2 TO-220F OLD

RJP 30H2 TO-220F OLD
ترانزیستور RJP30H2

358/000 ریال
IRG 7IC28U TO-220F ORG

IRG 7IC28U TO-220F ORG
ترانزیستور IRG7IC28U

351/262 ریال