خرید ترانزیستور ماسفت (Transistor MOSFET)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع ترانزیستور ماسفت (Transistor MOSFET)

359 نوع ترانزیستور ماسفت (Transistor MOSFET) موجود می باشد

نمایش 1 تا 36


IRF 3205PBF TO-220

IRF 3205PBF TO-220
ترانزیستور IRF3205

88/825 ریال
FQPF 2N60C TO-220F

FQPF 2N60C TO-220F
ترانزیستور FQPF2N60C

188/100 ریال
D 798 TO-220

D 798 TO-220

203/775 ریال
K 3868 TO-220

K 3868 TO-220

182/875 ریال
K 246

K 246

49/000 ریال
IRF 9540 ORG

IRF 9540 ORG

190/000 ریال
FK 7KM

FK 7KM

190/000 ریال
16N50 TO-220F

16N50 TO-220F

114/950 ریال
FQA 20N60 TO-3P

FQA 20N60 TO-3P

365/750 ریال
RU 6099R TO-220

RU 6099R TO-220

295/000 ریال
HY 1906 hy1906

HY 1906 hy1906
ترانزیستور HY1906

261/250 ریال
55NF06 TO-220

55NF06 TO-220

104/500 ریال
80NF70 TO-220

80NF70 TO-220

156/750 ریال
K 2850

K 2850

342/266 ریال
IRF 5305 TO-220

IRF 5305 TO-220

156/750 ریال
IRF 9634

IRF 9634

261/250 ریال
P 75NF75

P 75NF75

135/850 ریال
FQPF 4N90C

FQPF 4N90C

290/000 ریال
FQPF 8N80C TO-220F

FQPF 8N80C TO-220F

121/220 ریال
D 472A TO-252 SMD

D 472A TO-252 SMD

189/971 ریال
BF 245

BF 245

62/700 ریال
ORG
STK 630 ORG

STK 630 ORG

888/250 ریال
45N20

45N20

856/900 ریال
60N10

60N10

292/600 ریال
K 1202

K 1202

54/036 ریال
K 3878 TO-3P COPY

K 3878 TO-3P COPY

312/455 ریال
MPF 102MOT

MPF 102MOT

146/414 ریال
K 13A60D TO-220

K 13A60D TO-220

249/755 ریال
IRF 520

IRF 520

124/355 ریال
L 2203 TO-263

L 2203 TO-263

125/400 ریال
IRF 820B

IRF 820B

49/500 ریال
IRF 3808 TO-220

IRF 3808 TO-220

240/350 ریال
IRFP 4332

IRFP 4332

1/100/000 ریال
IRF 4905

IRF 4905

197/676 ریال
K 3667

K 3667

197/505 ریال
K 3568 TO-220

K 3568 TO-220

198/000 ریال