خرید ترانزیستور ماسفت (Transistor MOSFET)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع ترانزیستور ماسفت (Transistor MOSFET)

473 نوع ترانزیستور ماسفت (Transistor MOSFET) موجود می باشد

نمایش 1 تا 36


K2624 TO-220F

K2624 TO-220F

267/000 ریال
GSM3415ZF SMD CODE 155A

GSM3415ZF SMD CODE 155A

69/000 ریال
80NF55

80NF55

179/000 ریال
CEP83A3 TO-220

CEP83A3 TO-220
ترانزیستور CEP83A3

239/000 ریال
BLD128D TO-252

BLD128D TO-252

220/000 ریال
IRF 740 TO-220 درجه یک

IRF 740 TO-220 درجه یک

235/000 ریال
17N80C3 TO-220

17N80C3 TO-220
ترانزیستور 17N80C3

239/000 ریال
IRFPC 40PBF

IRFPC 40PBF
ترانزیستور IRFPC40PBF

698/000 ریال
IRF 710PBF TO-220

IRF 710PBF TO-220
ترانزیستور IRF710PBF

199/000 ریال
AO 3401A SOT-23 SMD CODE A19T

AO 3401A SOT-23 SMD CODE A19T
ترانزیستور AO3401A

18/000 ریال
IRFP 250M

IRFP 250M
ترانزیستور IRFP250M

444/000 ریال
IRL 2203N TO-220

IRL 2203N TO-220
ترانزیستور IRL2203N

159/000 ریال
K 3522 TO-247

K 3522 TO-247
ترانزیستور K3522

788/000 ریال
IRF 5210 TO-220 ORG

IRF 5210 TO-220 ORG
ترانزیستور IRF5210

648/000 ریال
AO 3400A SMD CODE A09T

AO 3400A SMD CODE A09T
ترانزیستور AO3400A

19/000 ریال
FTW 14N50C TO-3P

FTW 14N50C TO-3P
ترانزیستور FTW14N50C

1/170/000 ریال
18N20 TO-220F

18N20 TO-220F
ترانزیستور 18N20

319/000 ریال
TF 10N65 TO-220F

TF 10N65 TO-220F
ترانزیستور TF10N65

572/000 ریال
APT 5014BLLG

APT 5014BLLG
ترانزیستور APT5014BLLG

1/025/000 ریال
J 108 TO-92

J 108 TO-92
ترانزیستور J108

450/000 ریال
BSP 296 SOT-223

BSP 296 SOT-223
ترانزیستور BSP296

139/000 ریال
P 2504BDG

P 2504BDG
ترانزیستور P2504BDG

408/000 ریال
FQPF 8N60C TO-220F

FQPF 8N60C TO-220F
ترانزیستور FQPF8N60C

443/000 ریال
FQPF 2N60C TO-220F

FQPF 2N60C TO-220F
ترانزیستور FQPF2N60C

98/000 ریال
FQPF 20N60C TO-220F

FQPF 20N60C TO-220F
ترانزیستور FQPF20N60C

400/000 ریال296/000 ریال
20NK50ZFP TO-220F

20NK50ZFP TO-220F
ترانزیستور FQPF20N50

270/000 ریال
20NM60FP TO-220F

20NM60FP TO-220F
ترانزیستور P20NM60FP

478/000 ریال
P 19NB20

P 19NB20
ترانزیستور P19NB20

289/000 ریال
K 8A60 TO-220F ORG

K 8A60 TO-220F ORG

398/000 ریال
KF 7N60 TO-220F

KF 7N60 TO-220F
ترانزیستور KF7N60

179/000 ریال
K 3525 TO-220F

K 3525 TO-220F
ترانزیستور K3525

239/000 ریال
FQPF 7N60 TO-220F

FQPF 7N60 TO-220F
ترانزیستور FQPF7N60C

139/000 ریال
15N60 TO-220F

15N60 TO-220F
ترانزیستور 15N60

358/000 ریال
11N65 TO-220

11N65 TO-220
ترانزیستور 11N65

546/000 ریال
D 798 TO-220

D 798 TO-220

289/000 ریال