خرید ترانزیستور ماسفت (Transistor MOSFET)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع ترانزیستور ماسفت (Transistor MOSFET)

448 نوع ترانزیستور ماسفت (Transistor MOSFET) موجود می باشد

نمایش 1 تا 36


IRF 740 TO-220 درجه یک

IRF 740 TO-220 درجه یک

235/000 ریال
K8A50D TO-220F

K8A50D TO-220F
ترانزیستور K8A50D

338/000 ریال
K 3522 TO-247

K 3522 TO-247
ترانزیستور K3522

788/000 ریال
IRF 5210 TO-220 ORG

IRF 5210 TO-220 ORG
ترانزیستور IRF5210

648/000 ریال
AO 3400A SMD CODE A09T

AO 3400A SMD CODE A09T
ترانزیستور AO3400A

16/500 ریال
FTW 14N50C TO-3P

FTW 14N50C TO-3P
ترانزیستور FTW14N50C

1/170/000 ریال
IRF 1744G TO-220

IRF 1744G TO-220
ترانزیستور IRF1744G

368/000 ریال
TF 10N65 TO-220F

TF 10N65 TO-220F
ترانزیستور TF10N65

572/000 ریال
APT 5014BLLG

APT 5014BLLG
ترانزیستور APT5014BLLG

1/025/000 ریال
BSP 296 SOT-223

BSP 296 SOT-223
ترانزیستور BSP296

139/000 ریال
P 2504BDG

P 2504BDG
ترانزیستور P2504BDG

408/000 ریال
FQPF 20N60C TO-220F

FQPF 20N60C TO-220F
ترانزیستور FQPF20N60C

400/000 ریال385/000 ریال
FTA 04N60D TO-220F

FTA 04N60D TO-220F
ترانزیستور FTA04N60D

149/000 ریال
20NM60FP TO-220F

20NM60FP TO-220F
ترانزیستور P20NM60FP

478/000 ریال
P 19NB20

P 19NB20
ترانزیستور P19NB20

289/000 ریال
K 8A60 TO-220F ORG

K 8A60 TO-220F ORG

398/000 ریال
KF 7N60 TO-220F

KF 7N60 TO-220F
ترانزیستور KF7N60

179/000 ریال
K 3525 TO-220F

K 3525 TO-220F
ترانزیستور K3525

239/000 ریال
FQPF 7N60 TO-220F

FQPF 7N60 TO-220F
ترانزیستور FQPF7N60C

139/000 ریال
15N60 TO-220F

15N60 TO-220F
ترانزیستور 15N60

358/000 ریال
11N65 TO-220

11N65 TO-220
ترانزیستور 11N65

546/000 ریال
D 798 TO-220

D 798 TO-220

289/000 ریال
K 3868 TO-220

K 3868 TO-220

249/000 ریال
13Nk50Z TO-220F

13Nk50Z TO-220F
ترانزیستور 13NK50Z

568/000 ریال
TR W 9NK90Z TO-247

TR W 9NK90Z TO-247
ترانزیستور W9NK90Z

1/615/000 ریال
STB 21NM50N

STB 21NM50N
ترانزیستور STB21NM50N

1/075/000 ریال
STP 60NF06L TO-220

STP 60NF06L TO-220
ترانزیستور STP60NF06L

495/000 ریال
IRFB 4212 TO-220

IRFB 4212 TO-220
ترانزیستور IRFB4212

488/000 ریال
K 246

K 246

129/000 ریال
FCPF 16N60 TO-220F

FCPF 16N60 TO-220F
ترانزیستور FCPF16N60

608/000 ریال
SVF 12N65 TO-220F ORG

SVF 12N65 TO-220F ORG
ترانزیستور SVF12N65

289/000 ریال
SVF 18N65F TO-220F ORG

SVF 18N65F TO-220F ORG
ترانزیستور SVF18N65F

973/000 ریال
IRF 9540 ORG

IRF 9540 ORG

358/000 ریال
FK 7KM

FK 7KM

269/000 ریال
16N50 TO-220F

16N50 TO-220F

199/000 ریال