خرید ترانزیستور ماسفت (Transistor MOSFET)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع ترانزیستور ماسفت (Transistor MOSFET)

446 نوع ترانزیستور ماسفت (Transistor MOSFET) موجود می باشد

نمایش 1 تا 36


K 3522 TO-247

K 3522 TO-247
ترانزیستور K3522

628/000 ریال
IRF 5210 TO-220 ORG

IRF 5210 TO-220 ORG
ترانزیستور IRF5210

518/000 ریال
AO 3400A SMD CODE A09T

AO 3400A SMD CODE A09T
ترانزیستور AO3400A

15/000 ریال
IRF 3205PBF TO-220

IRF 3205PBF TO-220
ترانزیستور ماسفت IRF3205

99/000 ریال
IRF 1744G TO-220

IRF 1744G TO-220
ترانزیستور IRF1744G

289/000 ریال
TF 10N65 TO-220F

TF 10N65 TO-220F
ترانزیستور TF10N65

328/000 ریال
A 1693 TO-247

A 1693 TO-247
ترانزیستور A1693

318/000 ریال
APT 5014BLLG

APT 5014BLLG
ترانزیستور APT5014BLLG

818/000 ریال
BSP 296 SOT-223

BSP 296 SOT-223
ترانزیستور BSP296

109/000 ریال
P 2504BDG

P 2504BDG
ترانزیستور P2504BDG

320/000 ریال
IRF 1407PBF TO-220

IRF 1407PBF TO-220
ترانزیستور IRF1407PBF

318/000 ریال
FQPF 8N60C TO-220F

FQPF 8N60C TO-220F
ترانزیستور FQPF8N60C

268/000 ریال
FQPF 2N60C TO-220F

FQPF 2N60C TO-220F
ترانزیستور FQPF2N60C

339/000 ریال
FQPF 20N60C TO-220F

FQPF 20N60C TO-220F
ترانزیستور FQPF20N60C

398/000 ریال
20NK50ZFP TO-220F

20NK50ZFP TO-220F
ترانزیستور FQPF20N50

210/000 ریال
20NM60FP TO-220F

20NM60FP TO-220F
ترانزیستور P20NM60FP

399/000 ریال
P 19NB20

P 19NB20
ترانزیستور P19NB20

229/000 ریال
K 8A60 TO-220F ORG

K 8A60 TO-220F ORG

318/000 ریال
KF 7N60 TO-220F

KF 7N60 TO-220F
ترانزیستور KF7N60

148/000 ریال
K 3525 TO-220F

K 3525 TO-220F
ترانزیستور K3525

120/000 ریال
FQPF 7N60 TO-220F

FQPF 7N60 TO-220F
ترانزیستور FQPF7N60C

140/000 ریال
15N60 TO-220F

15N60 TO-220F
ترانزیستور 15N60

290/000 ریال
11N65 TO-220

11N65 TO-220
ترانزیستور 11N65

378/000 ریال
D 798 TO-220

D 798 TO-220

229/000 ریال
K 3868 TO-220

K 3868 TO-220

199/000 ریال
13Nk50Z TO-220F

13Nk50Z TO-220F
ترانزیستور 13NK50Z

448/000 ریال
STW 8NC80Z

STW 8NC80Z
ترانزیستور STW8NC80Z

289/000 ریال
TR W 9NK90Z TO-247

TR W 9NK90Z TO-247
ترانزیستور W9NK90Z

1/295/000 ریال
A2SHB SOT-23(FET SMD)

A2SHB SOT-23(FET SMD)
ترانزیستور A2SHB

50/700 ریال
STB 21NM50N

STB 21NM50N
ترانزیستور STB21NM50N

860/000 ریال
MTD 20N03HL COP

MTD 20N03HL COP
ترانزیستور MTD20N03HL

48/200 ریال
STP 60NF06L TO-220

STP 60NF06L TO-220
ترانزیستور STP60NF06L

249/000 ریال
IRFB 4212 TO-220

IRFB 4212 TO-220
ترانزیستور IRFB4212

388/000 ریال
K 246

K 246

100/000 ریال
FCPF 16N60 TO-220F

FCPF 16N60 TO-220F
ترانزیستور FCPF16N60

485/000 ریال