خرید مقاومت 5تا 10درصد 1/4w

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع مقاومت 5تا 10درصد 1/4w

138 نوع مقاومت 5تا 10درصد 1/4w موجود می باشد

نمایش 1 تا 30


سفارش داخل RES 750R 1/4W

RES 750R 1/4W

مقاومت 750 اهم 1/4 وات

700 ریال
موجود RES 8.2R 1/4W

RES 8.2R 1/4W

مقاومت 8.2 اهم 1/4 وات

700 ریال
موجود RES 470K 1/4W

RES 470K 1/4W

مقاومت 470 کيلو اهم 1/4 وات

700 ریال
موجود RES 47K 1/4W

RES 47K 1/4W

مقاومت 47 کيلو اهم 1/4 وات

700 ریال
سفارش داخل RES 4.7M 1/4W

RES 4.7M 1/4W

مقاومت 4.7 مگا اهم 1/4 وات

700 ریال
موجود RES 39K 1/4W

RES 39K 1/4W

مقاومت 39 کيلو اهم 1/4 وات

700 ریال
موجود RES 2.2K 1/4W

RES 2.2K 1/4W

مقاومت 2.2 کيلو اهم 1/4 وات

980 ریال
موجود RES 10K 1/4W

RES 10K 1/4W

مقاومت 10 کيلو اهم 1/4 وات

700 ریال
موجود RES 1.8K 1/4W

RES 1.8K 1/4W

مقاومت 1.8 کيلو اهم 1/4 وات

700 ریال
موجود RES 820R 1/4w

RES 820R 1/4w

مقاومت 820 اهم 1/4 وات

700 ریال
موجود RES 120R 1/4W

RES 120R 1/4W

مقاومت 120 اهم 1/4 وات

700 ریال
سفارش داخل RES 3.6K 1/4W

RES 3.6K 1/4W

مقاومت 3.6 کيلو اهم 1/4 وات

700 ریال
سفارش داخل RES 62K 1/4W

RES 62K 1/4W

مقاومت 62 کيلو اهم 1/4 وات

700 ریال
سفارش داخل RES 240R 1/4W

RES 240R 1/4W

مقاومت 240 اهم 1/4 وات

700 ریال
سفارش داخل RES 2.4K 1/4W

RES 2.4K 1/4W

مقاومت 2.4 کيلو اهم 1/4 وات

700 ریال
سفارش داخل RES 6.2R 1/4W

RES 6.2R 1/4W

مقاومت 6.2 اهم 1/4 وات

700 ریال
موجود RES 5.1R 1/4W

RES 5.1R 1/4W

مقاومت 5.1 اهم 1/4 وات

700 ریال
موجود RES 10M 1/4W

RES 10M 1/4W

مقاومت 10 مگا اهم 1/4 وات

700 ریال
موجود RES 510R 1/4W

RES 510R 1/4W

مقاومت 510 اهم 1/4 وات

700 ریال
سفارش داخل RES 2.2R 1/4W

RES 2.2R 1/4W

مقاومت 2.2 اهم 1/4 وات

700 ریال
سفارش داخل RES 510K 1/4W

RES 510K 1/4W

مقاومت 510 کيلو اهم 1/4 وات

700 ریال
موجود RES 12R 1/4W

RES 12R 1/4W

مقاومت 12 اهم 1/4 وات

700 ریال
موجود RES 3.9M 1/4W

RES 3.9M 1/4W

مقاومت 3.9 مگا اهم 1/4 وات

700 ریال
موجود RES 9.1K 1/4W

RES 9.1K 1/4W

مقاومت 9.1 کيلواهم 1/4 وات

700 ریال
موجود RES 910R 1/4W

RES 910R 1/4W

مقاومت 910 اهم 1/4 وات

700 ریال
موجود RES 51R 1/4W

RES 51R 1/4W

مقاومت 51 اهم 1/4 وات

700 ریال
موجود RES 68R 1/4W

RES 68R 1/4W

مقاومت 68 اهم 1/4 وات

700 ریال
موجود RES 15R 1/4W

RES 15R 1/4W

مقاومت 15 اهم 1/4 وات

700 ریال
موجود RES 24R 1/4W

RES 24R 1/4W

مقاومت 24 اهم 1/4 وات

700 ریال
سفارش داخل RES 300R 1/4W

RES 300R 1/4W

مقاومت 300 اهم 1/4 وات

700 ریال