خرید مقاومت7وات

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع مقاومت7وات

7 نوع مقاومت7وات موجود می باشد

نمایش 1 تا 7


RES 820R 7W AJORI

RES 820R 7W AJORI
مقاومت آجری 820 اهم 7 وات

45/039 ریال
RES 680R 7W AJORI

RES 680R 7W AJORI
مقاومت آجری 680 اهم 7 وات

45/039 ریال
RES 22R 7W AJORI

RES 22R 7W AJORI
مقاومت آجری 22 اهم 7 وات

47/410 ریال
RES 7.5R 7W AJORI

RES 7.5R 7W AJORI
مقاومت آجری 7.5 اهم 7 وات

47/410 ریال
RES 0.68R 7W AJORI

RES 0.68R 7W AJORI
مقاومت آجری 0.68 اهم 7 وات

66/390 ریال