خرید مقاومت7وات

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع مقاومت7وات

7 نوع مقاومت7وات موجود می باشد

نمایش 1 تا 30


موجود RES 680R 7W AJORI

RES 680R 7W AJORI

مقاومت آجري 680 اهم 7 وات

43/100 ریال
موجود RES 820R 7W AJORI

RES 820R 7W AJORI

مقاومت آجري 820 اهم 7 وات

43/100 ریال
سفارش داخل RES 1.5K 7W AJORI

RES 1.5K 7W AJORI

مقاومت آجري 1.5 کيلو اهم 7 وات

43/100 ریال
سفارش داخل RES 10K 7W AJORI

RES 10K 7W AJORI

مقاومت آجري 10 کيلو اهم 7 وات

43/100 ریال
ناموجود RES 0.68R 7W AJORI

RES 0.68R 7W AJORI

مقاومت آجري 0.68 اهم 7 وات

60/350 ریال
ناموجود RES 7.5R 7W AJORI

RES 7.5R 7W AJORI

مقاومت آجري 7.5 اهم 7 وات

43/100 ریال
ناموجود RES 22R 7W AJORI

RES 22R 7W AJORI

مقاومت آجري 22 اهم 7 وات

43/100 ریال