خرید باکس مدار

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع باکس مدار

37 نوع باکس مدار موجود می باشد

نمایش 1 تا 36


BOX 12*5*3

BOX 12*5*3
جعبه پلاستیکی 3*5*12

150/000 ریال
BOX 5*7 BLACK

BOX 5*7 BLACK
جعبه پلاستیکی 7*5

88/825 ریال
BOX 3*4 PICHI

BOX 3*4 PICHI
جعبه پلاستیکی 4*3 پیچی

34/485 ریال
BOX GARMSAR

BOX GARMSAR
جعبه پلاستیکی گرمسار

407/550 ریال
BOX TECHNO BIG

BOX TECHNO BIG
جعبه تکنو بزرگ / چهار تکه

381/710 ریال
BOX AVA

BOX AVA
جعبه پلاستیکی مدل آوا

496/000 ریال
BOX MINI

BOX MINI
جعبه پلاستیکی مینی

93/005 ریال
BOX 8*12*5

BOX 8*12*5
جعبه پلاستیکی 5*12*8

99/275 ریال
BOX 7*11*3

BOX 7*11*3
جعبه پلاستیکی 3*11*7

60/000 ریال
BOX 7*9*3

BOX 7*9*3
جعبه پلاستیکی 3*9*7

70/262 ریال
BOX 5*8*3

BOX 5*8*3
جعبه پلاستیکی 3*8*5

50/454 ریال
BOX 4*6

BOX 4*6
جعبه پلاستیکی 6*4

58/520 ریال
BOX 4*4

BOX 4*4
جعبه پلاستیکی 4*4

36/575 ریال
BOX 3*6

BOX 3*6
جعبه پلاستیکی 6*3

37/829 ریال
BOX 2*3

BOX 2*3
جعبه پلاستیکی 3*2

17/765 ریال
BOX TECHNO SMALL

BOX TECHNO SMALL
جعبه تکنو کوچک / چهار تکه

245/375 ریال
BOX YAS

BOX YAS
جعبه پلاستیکی مدل یاس

449/350 ریال
BOX 12*19*6

BOX 12*19*6
جعبه پلاستیکی 6*19*12

225/000 ریال
BOX 10*15*6

BOX 10*15*6
جعبه پلاستیکی 6*15*10

125/400 ریال
BOX 7*11*5

BOX 7*11*5
جعبه پلاستیکی 5*11*7

70/000 ریال
BOX 12*18

BOX 12*18

220/000 ریال
GHAB B15-13

GHAB B15-13

BOX 4TEKE

BOX 4TEKE

132/730 ریال
BOX 15*15*7 FELEZI

BOX 15*15*7 FELEZI

474/030 ریال
BOX 17*15*7 FELEZI

BOX 17*15*7 FELEZI

530/920 ریال
BOX SABA

BOX SABA

134/620 ریال
BOX KELID & PERIZ DAR

BOX KELID & PERIZ DAR

104/300 ریال
BOX 7*9*5

BOX 7*9*5

47/410 ریال
BOX PARS

BOX PARS

121/000 ریال
BOX ROMIZI SMAL

BOX ROMIZI SMAL

170/640 ریال
BOX NEGAR

BOX NEGAR
جعبه پلاستیکی مدل نگار

334/400 ریال