خرید مقاومت 2 وات آجری

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع مقاومت 2 وات آجری

6 نوع مقاومت 2 وات آجری موجود می باشد

نمایش 1 تا 6


0.33R 2W AJORI

0.33R 2W AJORI
مقاومت آجری 0.33 اهم 2 وات

15/000 ریال
RES 560R 2W AJORI

RES 560R 2W AJORI
مقاومت آجری 560 اهم 2 وات

15/000 ریال
RES 75R 2W AJORI

RES 75R 2W AJORI
مقاومت آجری 75 اهم 2 وات

16/200 ریال
RES 2.7R 2W AJORI

RES 2.7R 2W AJORI
مقاومت 2.7 اهم دو وات آجری

16/216 ریال
RES 2.2R 2W AJORI

RES 2.2R 2W AJORI
مقاومت آجری 2.2 اهم 2 وات

13/509 ریال
RES 19R 2W AJORI

RES 19R 2W AJORI
مقاومت 19 اهم 2وات

25/000 ریال