خرید مقاومت 3 وات آجری

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع مقاومت 3 وات آجری

8 نوع مقاومت 3 وات آجری موجود می باشد

نمایش 1 تا 8


RES 560R 3W AJORI

RES 560R 3W AJORI
مقاومت آجری 560 اهم 3 وات

9/016 ریال
RES 150R 3W AJORI

RES 150R 3W AJORI
مقاومت آجری 150 اهم 3 وات

22/334 ریال
RES 1.8R 3W AJORI

RES 1.8R 3W AJORI
مقاومت آجری 1.8 اهم 3 وات

10/802 ریال
RES 1.5R 3W AJORI

RES 1.5R 3W AJORI
مقاومت آجری 1.5 اهم 3 وات

9/016 ریال
RES 0.68R 3W AJORI

RES 0.68R 3W AJORI
مقاومت آجری 0.68 اهم 3 وات

13/509 ریال
RES 1K 3W AJORI

RES 1K 3W AJORI
مقاومت آجری 1 کیلو اهم 3 وات

13/509 ریال