خرید دیود smd

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع دیود smd

42 نوع دیود smd موجود می باشد

نمایش 1 تا 36


SMBJ33CA SMD CODE CM

SMBJ33CA SMD CODE CM

48/300 ریال
SMBJ15A SMD CODE LM

SMBJ15A SMD CODE LM
دیود SMBJ15A

31/000 ریال
SMBJ24CA SMD CODE BZ

SMBJ24CA SMD CODE BZ
دیود SMBJ24CA

21/800 ریال
DIODE POL 0.5A SMD MB10S(50)

DIODE POL 0.5A SMD MB10S(50)
پل دیود MB10S

7/900 ریال
S2M DO-214AA

S2M DO-214AA
دیود S2M

9/500 ریال
DIODE POL 0.5A SMD MB10F(50)

DIODE POL 0.5A SMD MB10F(50)

6/780 ریال
DIODE SMBJ43CA

DIODE SMBJ43CA
دیود SMBJ43CA

18/900 ریال
ES3J SMD

ES3J SMD
دیود ES3J

68/400 ریال
PESD5V2S2UT (WU1)

PESD5V2S2UT (WU1)
دیود PESD5V2S2UT

139/000 ریال
ES1J SMD

ES1J SMD
دیود ES1J

11/800 ریال
1N 5819 SS14 DO-214AC

1N 5819 SS14 DO-214AC
دیود DIODE 1N 5819 SS14 DO-214AC

6/700 ریال
75V SMD SOD-80

75V SMD SOD-80
دیود زنر 75 ولت اس ام دی SOD-80

2/990 ریال
DIODE POL SMD DFA 10SA (331)

DIODE POL SMD DFA 10SA (331)
دیود پل DF 10SA

125/000 ریال
1N 5822 SMB SS34

1N 5822 SMB SS34
دیود 1N 5822 SMB SS34

17/200 ریال
1N 5822 SMC SS34

1N 5822 SMC SS34
دیود 1N 5822 SMC SS34

31/600 ریال
4.7V SMD SOD-80

4.7V SMD SOD-80
دیود 4.7 ولت اس ام دی SOD-80

4/850 ریال
3.3V SMD SOD-80

3.3V SMD SOD-80
دیود 3.3 ولت اس ام دی SOD-80

4/850 ریال
1N 4148 SMD T4 SOD-123

1N 4148 SMD T4 SOD-123
دیود 1N 4148 اس ام دی T4 SOD-123

2/480 ریال1/650 ریال
MURS 160T3 SMD

MURS 160T3 SMD
دیود MURS 160T3 اس ام دی

119/000 ریال
1N 5822 SMA SS34 SMD

1N 5822 SMA SS34 SMD
دیود 1N 5822 SS34 اس ام دی

6/800 ریال
UF 4007 SMD US1M uf4007

UF 4007 SMD US1M uf4007
دیود UF 4007 US1M اس ام دی

2/800 ریال2/600 ریال
BAV99 SMD AND A7

BAV99 SMD AND A7
دیود BAV99LT1

10/200 ریال
SM712TC SMD

SM712TC SMD
دیود SM712TC اس ام دی

43/000 ریال
BAT54C SMD

BAT54C SMD
دیود BAT54C اس ام دی

9/660 ریال
BAT54S SMD

BAT54S SMD
دیود BAT54S

15/400 ریال
MA720 SMD

MA720 SMD
دیود MA720 اس ام دی

64/400 ریال
BAV 70 SMD

BAV 70 SMD
دیود BAV 70 اس ام دی

11/000 ریال
1N 4007 SMD M7 1n4007

1N 4007 SMD M7 1n4007
دیود 1N4007 M7

2/200 ریال2/000 ریال
1N 4148 SMD LL34

1N 4148 SMD LL34
دیود 1N 4148 LL34 اس ام دی

2/340 ریال2/120 ریال
P008A SMD

P008A SMD
دیود P008A

250/000 ریال
5.6V SMD SOD-80

5.6V SMD SOD-80

2/500 ریال
3.6V SMD SOD-80

3.6V SMD SOD-80

2/500 ریال
ES2D SMB

ES2D SMB
دیود ES2D

35/000 ریال
DIODE SMAJ 24A SMD

DIODE SMAJ 24A SMD
دیود SMAJ24A

30/000 ریال
8.2V BZT52C8V2 SMD CODE WD SOD-123

8.2V BZT52C8V2 SMD CODE WD SOD-123

22/000 ریال
DIODE POL SMD DB107S (331)

DIODE POL SMD DB107S (331)
دیود DB107S

19/400 ریال