خرید دیود smd

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع دیود smd

32 نوع دیود smd موجود می باشد

نمایش 1 تا 32


DIODE POL SMD DB 107S (331)

DIODE POL SMD DB 107S (331)
دیود DB107S

40/000 ریال
DIODE SMBJ43CA

DIODE SMBJ43CA
دیود SMBJ43CA

11/000 ریال
ES3J SMD

ES3J SMD
دیود ES3J

39/000 ریال
PESD5V2S2UT (WU1)

PESD5V2S2UT (WU1)
دیود PESD5V2S2UT

110/770 ریال
ES1J SMD

ES1J SMD
دیود ES1J

8/000 ریال
1N 5819 SS14 DO-214AC

1N 5819 SS14 DO-214AC
دیود DIODE 1N 5819 SS14 DO-214AC

4/500 ریال
75V SMD SOD-80

75V SMD SOD-80
دیود زنر 75 ولت اس ام دی SOD-80

2/080 ریال
1N 5822 SMB SS34

1N 5822 SMB SS34
دیود 1N 5822 SMB SS34

14/000 ریال
MR 2835S

MR 2835S
دیود MR 2835S

292/600 ریال
4.7V SMD SOD-80

4.7V SMD SOD-80
دیود 4.7 ولت اس ام دی SOD-80

3/135 ریال
3.3V SMD SOD-80

3.3V SMD SOD-80
دیود 3.3 ولت اس ام دی SOD-80

3/135 ریال
MURS 160T3 SMD

MURS 160T3 SMD
دیود MURS 160T3 اس ام دی

48/070 ریال
1N 5822 SMA SS34

1N 5822 SMA SS34
دیود 1N 5822 SS34 اس ام دی

4/389 ریال
UF 4007 SMD US1M uf4007

UF 4007 SMD US1M uf4007
دیود UF 4007 US1M اس ام دی

2/600 ریال
SM712TC SMD

SM712TC SMD
دیود SM712TC اس ام دی

30/305 ریال
BAT54C SMD

BAT54C SMD
دیود BAT54C اس ام دی

3/971 ریال
BAT54S

BAT54S
دیود BAT54S

10/450 ریال
MA720 SMD

MA720 SMD
دیود MA720 اس ام دی

32/000 ریال
HSMS8101-TR1G

HSMS8101-TR1G
دیود HSMS8101-TR1G

50/160 ریال
T4  1SV216 SMD

T4 1SV216 SMD
دیود T41SV216 اس ام دی

58/520 ریال
1N 4007 SMD M7 1n4007

1N 4007 SMD M7 1n4007
دیود 1N4007 M7

1/480 ریال
1N 4148 SMD LL34

1N 4148 SMD LL34
دیود 1N 4148 LL34 اس ام دی

1/985 ریال
S2M DO-214AA

S2M DO-214AA
دیود S2M

6/000 ریال
1N 5408 S3M SMC

1N 5408 S3M SMC

16/000 ریال
DIODE POL 0.5A SMD MB10F

DIODE POL 0.5A SMD MB10F

5/500 ریال
DIODE POL DF 10SA

DIODE POL DF 10SA
دیود پل DF 10SA

55/000 ریال
1N 5822 SMC SS34

1N 5822 SMC SS34
دیود 1N 5822 SMC SS34

16/500 ریال
3.3V SMD DO-213AB

3.3V SMD DO-213AB
دیود 3.3 ولت اس ام دی DO-213AB

9/015 ریال
BAV99LT1

BAV99LT1
دیود BAV99LT1

10/450 ریال
BAV 70 SMD

BAV 70 SMD
دیود BAV 70 اس ام دی

5/500 ریال