خرید دیود smd

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع دیود smd

37 نوع دیود smd موجود می باشد

نمایش 1 تا 36


DIODE POL SMD DB 107S (331)

DIODE POL SMD DB 107S (331)
دیود DB107S

13/000 ریال
DIODE SMBJ43CA

DIODE SMBJ43CA
دیود SMBJ43CA

11/800 ریال
ES3J SMD

ES3J SMD
دیود ES3J

42/100 ریال
PESD5V2S2UT (WU1)

PESD5V2S2UT (WU1)
دیود PESD5V2S2UT

119/000 ریال
ES1J SMD

ES1J SMD
دیود ES1J

8/650 ریال
1N 5819 SS14 DO-214AC

1N 5819 SS14 DO-214AC
دیود DIODE 1N 5819 SS14 DO-214AC

4/860 ریال
75V SMD SOD-80

75V SMD SOD-80
دیود زنر 75 ولت اس ام دی SOD-80

2/080 ریال
DIODE POL DF 10SA

DIODE POL DF 10SA
دیود پل DF 10SA

43/000 ریال
1N 5822 SMB SS34

1N 5822 SMB SS34
دیود 1N 5822 SMB SS34

15/100 ریال
1N 5822 SMC SS34

1N 5822 SMC SS34
دیود 1N 5822 SMC SS34

18/700 ریال
4.7V SMD SOD-80

4.7V SMD SOD-80
دیود 4.7 ولت اس ام دی SOD-80

3/380 ریال
3.3V SMD SOD-80

3.3V SMD SOD-80
دیود 3.3 ولت اس ام دی SOD-80

3/380 ریال
1N 4148 SMD T4 SOD-123

1N 4148 SMD T4 SOD-123
دیود 1N 4148 اس ام دی T4 SOD-123

1/800 ریال1/200 ریال
MURS 160T3 SMD

MURS 160T3 SMD
دیود MURS 160T3 اس ام دی

51/900 ریال
1N 5822 SMA SS34

1N 5822 SMA SS34
دیود 1N 5822 SS34 اس ام دی

4/740 ریال
UF 4007 SMD US1M uf4007

UF 4007 SMD US1M uf4007
دیود UF 4007 US1M اس ام دی

2/800 ریال2/600 ریال
BAV99

BAV99
دیود BAV99LT1

9/928 ریال
SM712TC SMD

SM712TC SMD
دیود SM712TC اس ام دی

32/700 ریال
BAT54C SMD

BAT54C SMD
دیود BAT54C اس ام دی

4/280 ریال
BAT54S SMD

BAT54S SMD
دیود BAT54S

11/200 ریال
MA720 SMD

MA720 SMD
دیود MA720 اس ام دی

34/500 ریال
HSMS8101-TR1G

HSMS8101-TR1G
دیود HSMS8101-TR1G

54/100 ریال
BAV 70 SMD

BAV 70 SMD
دیود BAV 70 اس ام دی

5/225 ریال
1N 4007 SMD M7 1n4007

1N 4007 SMD M7 1n4007
دیود 1N4007 M7

1/900 ریال1/500 ریال
1N 4148 SMD LL34

1N 4148 SMD LL34
دیود 1N 4148 LL34 اس ام دی

1/700 ریال1/200 ریال
SMBJ24CA SMD CODE BZ

SMBJ24CA SMD CODE BZ
دیود SMBJ24CA

19/000 ریال
DIODE POL 0.5A SMD MB10S

DIODE POL 0.5A SMD MB10S
پل دیود MB10S

3/658 ریال
ES2D SMB

ES2D SMB
دیود ES2D

35/000 ریال
DIODE SMAJ 24A SMD

DIODE SMAJ 24A SMD
دیود SMAJ24A

30/000 ریال
8.2V BZT52C8V2 SMD CODE WD SOD-123

8.2V BZT52C8V2 SMD CODE WD SOD-123

22/000 ریال
S2M DO-214AA

S2M DO-214AA
دیود S2M

6/000 ریال
1N 5408 S3M SMC

1N 5408 S3M SMC

16/000 ریال
DIODE POL 0.5A SMD MB10F

DIODE POL 0.5A SMD MB10F

3/500 ریال
MR 2835S

MR 2835S
دیود MR 2835S

318/000 ریال
3.3V SMD DO-213AB

3.3V SMD DO-213AB
دیود 3.3 ولت اس ام دی DO-213AB

9/016 ریال