خرید تریستور و تریاک

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع تریستور و تریاک

92 نوع تریستور و تریاک موجود می باشد

نمایش 37 تا 72


BT 138-600E

BT 138-600E

109/000 ریال
BT 137-600

BT 137-600

109/000 ریال
BT 136 CH

BT 136 CH

85/100 ریال
MAC 97

MAC 97

10/900 ریال
BTB 16-600B COPY

BTB 16-600B COPY

79/000 ریال
BTA 12-600B COPY

BTA 12-600B COPY

96/000 ریال
BTA 26-600

BTA 26-600

388/000 ریال
BTA 16-600 CH

BTA 16-600 CH

72/000 ریال58/000 ریال
BT 134

BT 134

52/900 ریال
Z 0607 TO-92

Z 0607 TO-92

50/000 ریال
T4-3570 TO-252

T4-3570 TO-252

1/650/000 ریال
BT 152-500R TO-220

BT 152-500R TO-220
تریستور BT152-500R

338/000 ریال
X0405MF

X0405MF
تریستور X0405MF

61/000 ریال
BTA 16-800B

BTA 16-800B

210/000 ریال
BTB 16-600B ORG

BTB 16-600B ORG
ترایاک BTB16-600B

395/000 ریال
TRIAC BTA 40-600B CHINA

TRIAC BTA 40-600B CHINA

450/328 ریال
TRIAC BTA 41-600B ORG

TRIAC BTA 41-600B ORG
ترایاک BTA41-600B

1/555/000 ریال
TRIAC M 16GZ47 TO-220

TRIAC M 16GZ47 TO-220

176/529 ریال
BCR 16

BCR 16

508/000 ریال
M 2LZ47

M 2LZ47

99/275 ریال
BTA 06-600C

BTA 06-600C

225/000 ریال
M 1661S TO-220F

M 1661S TO-220F
ترایاک M1661S

368/000 ریال
T 1012

T 1012

81/082 ریال
BTA 26-200

BTA 26-200

104/300 ریال
BRY 39

BRY 39

BRY 20

BRY 20

CS6-06

CS6-06

C 122M

C 122M

TIC 116M

TIC 116M

M 10LZ47

M 10LZ47

690/000 ریال
TAG 108D

TAG 108D

C 108D

C 108D

TAG 106D

TAG 106D

TRIAC BTA 40-700B ORG

TRIAC BTA 40-700B ORG

720/508 ریال
THYRISTOR R GHABLAMEI

THYRISTOR R GHABLAMEI

THYRISTOR H GHABLAMEI

THYRISTOR H GHABLAMEI