خرید بورد تبدیل

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع بورد تبدیل

5 نوع بورد تبدیل موجود می باشد

نمایش 1 تا 5


BORD TABDIL 10PIN TO 6PIN PROGRAMMER

BORD TABDIL 10PIN TO 6PIN PROGRAMMER

142/120 ریال
BORD MICRO USB TO DIP

BORD MICRO USB TO DIP

60/610 ریال
BORD SMD&DIP 64PIN MORABA

BORD SMD&DIP 64PIN MORABA

153/121 ریال
BORD SMD&DIP 64PIN MOSTATIL

BORD SMD&DIP 64PIN MOSTATIL

180/148 ریال
BORD SMD&DIP 100PIN

BORD SMD&DIP 100PIN

227/550 ریال