خرید بورد تبدیل

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع بورد تبدیل

12 نوع بورد تبدیل موجود می باشد

نمایش 1 تا 12


BORD PCB FLAT FFC 8PIN 0.5MM TO DIP

BORD PCB FLAT FFC 8PIN 0.5MM TO DIP

300/000 ریال
BORD SMD TO DIP 24PIN

BORD SMD TO DIP 24PIN
مبدل smd به dip مدل 24 پین

56/300 ریال
BORD SMD TO DIP 20PIN

BORD SMD TO DIP 20PIN
مبدل smd به dip مدل 20 پین

48/300 ریال
BORD SMD TO DIP 16PIN

BORD SMD TO DIP 16PIN
مبدل smd به dip مدل 16 پین

40/200 ریال
BORD SMD TO DIP 8PIN

BORD SMD TO DIP 8PIN
مبدل smd به dip مدل 8 پین

17/200 ریال
BORD SMD TO DIP 28PIN

BORD SMD TO DIP 28PIN
مبدل smd به dip مدل 28 پین

64/400 ریال
BORD SMD TO DIP 14PIN

BORD SMD TO DIP 14PIN
مبدل smd به dip مدل 14 پین

34/500 ریال
BORD MICRO USB TO DIP

BORD MICRO USB TO DIP

75/200 ریال
BORD TABDIL 10PIN TO 6PIN PROGRAMMER

BORD TABDIL 10PIN TO 6PIN PROGRAMMER

159/000 ریال
BORD SMD DIP 64PIN MORABA

BORD SMD DIP 64PIN MORABA

153/121 ریال
BORD SMD DIP 64PIN MOSTATIL

BORD SMD DIP 64PIN MOSTATIL

249/000 ریال
BORD SMD DIP 100PIN

BORD SMD DIP 100PIN

216/173 ریال