خرید تغذیه صنعتی

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع تغذیه صنعتی

25 نوع تغذیه صنعتی موجود می باشد

نمایش 1 تا 30


موجود TAGHZIYEH SWITCHING SANATI 24V 2A GHK

TAGHZIYEH SWITCHING SANATI 24V 2A GHK

تغذيه سوئيچينگ صنعتي 24 ولت 2 آمپر GHK

1/350/000 ریال
موجود TAGHZIYEH SWITCHING SANATI 24V 3A

TAGHZIYEH SWITCHING SANATI 24V 3A

تغديه سوئيچينگ صنعتي 24ولت 3 آمپر

1/700/000 ریال
موجود TAGHZIYEH SWITCHING SANATI 12V 5A

TAGHZIYEH SWITCHING SANATI 12V 5A

12ولت 5 آمپر صنعتي

1/200/000 ریال
موجود TAGHZIYEH SWITCHING SANATI 5V 40A GHK

TAGHZIYEH SWITCHING SANATI 5V 40A GHK

تغذيه سويچينگ صنعتي 5 ولت 40 آمپر

3/350/000 ریال
موجود TAGHZIYEH SWITCHING SANATI 12V 15A

TAGHZIYEH SWITCHING SANATI 12V 15A

1/690/000 ریال
موجود TAGHZIYEH SWITCHING SANATI 36V 10A

TAGHZIYEH SWITCHING SANATI 36V 10A

36ولت 10 آمپر صنعتي

4/275/550 ریال
موجود TAGHZIYEH SWITCHING SANATI 12V 10A

TAGHZIYEH SWITCHING SANATI 12V 10A

منبع تغذيه صنعتي 12 ولت 10 آمپر

1/550/000 ریال
موجود TAGHZIYEH SWITCHING SANATI 24V 15A

TAGHZIYEH SWITCHING SANATI 24V 15A

تغذيه سوئيچينگ صنعتي 24ولت 15 آمپر

3/400/000 ریال
موجود TAGHZIYEH SWITCHING SANATI  5V 10A GHK

TAGHZIYEH SWITCHING SANATI 5V 10A GHK

تغذيه 5 ولت10 آمپر صنعتي

1/500/000 ریال
موجود TAGHZIYEH SWITCHING SANATI 12V 50A

TAGHZIYEH SWITCHING SANATI 12V 50A

تغذيه سوئيچينگ صنعتي 12 ولت 50 آمپر

6/600/000 ریال
موجود TAGHZIYEH SWITCHING SANATI 24V 10A MEHR

TAGHZIYEH SWITCHING SANATI 24V 10A MEHR

تغذيه سوئيچينگ صنعتي 24 ولت 10 آمپر MEHR

2/860/000 ریال
موجود TAGHZIYEH SWITCHING SANATI GHK 12V 40A

TAGHZIYEH SWITCHING SANATI GHK 12V 40A

5/800/000 ریال
موجود TAGHZIYEH SWITCHING SANATI 12V 30A

TAGHZIYEH SWITCHING SANATI 12V 30A

تغذيه 12ولت 30 آمپر صنعتي

2/900/000 ریال
ناموجود TAGHZIYEH SWITCHING SANATI 5V 5A

TAGHZIYEH SWITCHING SANATI 5V 5A

تغذيه 5 ولت 5 آمپر صنعتي

1/214/510 ریال
ناموجود TAGHZIYEH SWITCHING SANATI 24V 10A GHK

TAGHZIYEH SWITCHING SANATI 24V 10A GHK

تغذيه صنعتي 24ولت 10 آمپر

2/788/400 ریال
ناموجود TAGHZIYEH SWITCHING SANATI 24V 1A

TAGHZIYEH SWITCHING SANATI 24V 1A

تغذيه سويچينگ صنعتي 24 ولت 1 آمپر

844/630 ریال
ناموجود TAGHZIYEH SWITCHING

TAGHZIYEH SWITCHING

672/260 ریال
ناموجود TAGHZIYEH SWITCHING SANATI 12V 20A MONTEX

TAGHZIYEH SWITCHING SANATI 12V 20A MONTEX

2/080/000 ریال
ناموجود TAGHZIYEH SWITCHING SANATI 24V 5A

TAGHZIYEH SWITCHING SANATI 24V 5A

تغذيه 24ولت 5 آمپر صنعتي

1/690/000 ریال
ناموجود TAGHZIYEH SWITCHING SANATI 24V 33A

TAGHZIYEH SWITCHING SANATI 24V 33A

تغذيه 24ولت 33 آمپر

6/205/390 ریال
ناموجود TAGHZIYEH

TAGHZIYEH

499/880 ریال
ناموجود TAGHZIYEH SWITCHING SANATI 5V 40A LED DRIVER

TAGHZIYEH SWITCHING SANATI 5V 40A LED DRIVER

تغذيه سوئيچينگ صنعتي 5 ولت 40 آمپر LED DRIVER

3/510/000 ریال
ناموجود TAGHZIYEH SWITCHING SANATI 48V 10A

TAGHZIYEH SWITCHING SANATI 48V 10A

تغذيه صنعتي 48 ولت 10 آمپر

6/500/000 ریال
ناموجود TAGHZIYEH SWITCHING SANATI

TAGHZIYEH SWITCHING SANATI

ریال
ناموجود TAGHZIYEH SWITCHING SANATI 12V 2A

TAGHZIYEH SWITCHING SANATI 12V 2A

تغذيه 12ولت 2 آمپر صنعتي

650/000 ریال