خرید برد تغذیه

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع برد تغذیه

40 نوع برد تغذیه موجود می باشد

نمایش 1 تا 30


موجود TAGHZIYEH COMMAX

TAGHZIYEH COMMAX

تغذيه آيفون COMMAX

690/000 ریال
ناموجود TAGHZIYEH DVB 7V SIMDAR

TAGHZIYEH DVB 7V SIMDAR

689/480 ریال
ناموجود TAGHZIYEH PS1

TAGHZIYEH PS1

344/750 ریال
ناموجود TAGHZIYEH DVBT DVB-9 NARENJI

TAGHZIYEH DVBT DVB-9 NARENJI

تغذيه انتهاي ديجيتال

ریال
ناموجود BORD TAGHZIYEH C530 40"

BORD TAGHZIYEH C530 40"

ریال
ناموجود TAGHZIYEH DVBT

TAGHZIYEH DVBT

برد تغذيه گيرنده ديجيتال

ریال
ناموجود TAGHZIYEH PS2

TAGHZIYEH PS2

ریال
ناموجود TAGHZIYEH MICRO 30V 5A DOUBLE

TAGHZIYEH MICRO 30V 5A DOUBLE

تغذيه 30ولت 5 آمپر دوبل ميکروتل

12/927/880 ریال
ناموجود TAGHZIYEH COMMAX IRANI

TAGHZIYEH COMMAX IRANI

تغذيه کماکس ساخت ايران

775/680 ریال
ناموجود BORD TAGHZIYEH SAMSUNG 923NW

BORD TAGHZIYEH SAMSUNG 923NW

برد تغذيه مانيتور مدل سامسونگ 923NW

2/206/370 ریال
ناموجود BORD TAGHZIYEH LENOVA

BORD TAGHZIYEH LENOVA

برد مانيتور مدل لنوا

1/378/990 ریال
ناموجود BORD TAGHZIYEH SAMSUNG

BORD TAGHZIYEH SAMSUNG

برد تغذيه مانيتور سامسونگ

1/723/730 ریال
ناموجود BORD TAGHZIYEH SAMSUNG 17

BORD TAGHZIYEH SAMSUNG 17

برد تغذيه مانيتور سامسونگ 17

1/465/170 ریال
ناموجود BORD 733NE TAGHZIYEH

BORD 733NE TAGHZIYEH

برد مانيتور مدل 733NE

2/413/210 ریال
ناموجود BORD TAGHZIEH LG

BORD TAGHZIEH LG

برد مانيتور مدل TAGHZIEH LG

1/723/730 ریال
ناموجود BORD L 1752 TAGHZIYEH

BORD L 1752 TAGHZIYEH

برد تغذيه مانيتور مدلL 1752

2/068/460 ریال
ناموجود BORD TAGHZIYEH LG01

BORD TAGHZIYEH LG01

برد تغذيه مانيتور مدل LG01

1/723/730 ریال
ناموجود BORD TAGHZIYEH EH-LG

BORD TAGHZIYEH EH-LG

برد تغذيه مانيتور مدل EH-LG

2/240/830 ریال
ناموجود BORD KD20 TAGHZIYEH LG

BORD KD20 TAGHZIYEH LG

برد تغذيه مانيتور مدل KD20

3/792/190 ریال
ناموجود BORD LC32L 400M TAGHZIYEH

BORD LC32L 400M TAGHZIYEH

برد تغذيه مانيتور مدل LC32L 400M

4/654/060 ریال
ناموجود BORD LCD 320 TAGHZIYEH LG

BORD LCD 320 TAGHZIYEH LG

برد تغذيه مانيتور مدل LG LCD320

4/654/060 ریال
ناموجود BORD TAGHZIYEH LE 3230 (455E)

BORD TAGHZIYEH LE 3230 (455E)

برد تغذيه مانيتور مدلLE 3230 (455E)

4/136/920 ریال
ناموجود BORD TAGHZIYEH ML 42P

BORD TAGHZIYEH ML 42P

برد تغذيه مانيتور مدل ML42P

3/792/190 ریال
ناموجود BORD TAGHZIYEH PA 43H 4550

BORD TAGHZIYEH PA 43H 4550

برد تغذيه مانيتور مدل PA 43H 4550

3/792/190 ریال
ناموجود BORD TAGHZIYEH LG DARAGEH2

BORD TAGHZIYEH LG DARAGEH2

برد تغذيه مانيتور مدل LG DARAGEH2

2/068/460 ریال
ناموجود BORD TAGHZIYEH XVISION 32 IMM9E

BORD TAGHZIYEH XVISION 32 IMM9E

برد تغذيه مانيتور مدل XVISION 32 IMM9E

5/171/180 ریال
ناموجود TAGHZIYEH DVBT SMALL AGENIZ 5252

TAGHZIYEH DVBT SMALL AGENIZ 5252

تغذيه داراي ولتاژهاي 5V-3.3V-12V-15V-22V-33V

430/940 ریال
ناموجود TAGHZIYEH DVD ABI SMALL 2014

TAGHZIYEH DVD ABI SMALL 2014

تغذيه DVD کارتن ابي کوچک مدل 2014

189/620 ریال
ناموجود TAGHZIYEH DVB 7V BEDONESIM

TAGHZIYEH DVB 7V BEDONESIM

تغذيه DVB 7V بدون سيم

ریال
ناموجود TAGHZIYEH TV 21"

TAGHZIYEH TV 21"

424/040 ریال