مقاومت اس ام دی اری 3 کالا یافت شد

نمایش 1 تا 30


موجود RES 4.7K 0603 ARRAY

RES 4.7K 0603 ARRAY

مقاومت 4.7 کيلو اهم 0603 اري

3/110 ریال
موجود RES 470R 0603 ARRAY

RES 470R 0603 ARRAY

مقاومت 470 اهم 0603 اري

3/110 ریال
موجود RES 10K 0603 ARRAY

RES 10K 0603 ARRAY

مقاومت 10 کيلو اهم 0603 اري

3/110 ریال