خرید مقاومت اس ام دی اری

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع مقاومت اس ام دی اری

3 نوع مقاومت اس ام دی اری موجود می باشد

نمایش 1 تا 3


RES 10K 0603 ARRAY

RES 10K 0603 ARRAY
مقاومت 10 کیلو اهم 0603 اری

6/000 ریال
RES 4.7K 0603 ARRAY

RES 4.7K 0603 ARRAY
مقاومت 4.7 کیلو اهم 0603 اری

4/200 ریال
RES 470R 0603 ARRAY

RES 470R 0603 ARRAY
مقاومت 470 اهم 0603 اری

4/370 ریال