ترایاک (TRIAC) 54 کالا یافت شد

نمایش 1 تا 30


موجود BTA 16-600 CH

BTA 16-600 CH

39/000 ریال
موجود Z 0607 SMALL

Z 0607 SMALL

32/000 ریال
سفارش داخل MAC 97

MAC 97

تراياک با تحمل ولتاژ 200 يا 400 يا 800 ولت و جرياندهي 0.4 تا 0.8 آمپر

12/000 ریال
موجود BTB 16-600B COPY

BTB 16-600B COPY

41/000 ریال
موجود Z0103 TO-92

Z0103 TO-92

ترياک لباسشويي IT :RMS=1A / VDRM=400V/ TO 800V / IGT3MA/ TO25MA

30/000 ریال
موجود BTA 24-600B COPY

BTA 24-600B COPY

51/000 ریال
موجود BTA 12-600B COPY

BTA 12-600B COPY

Full-wave thyristor (triac) // 200..800V,12A

40/000 ریال
موجود TRIAC BTA 41-600B  CH

TRIAC BTA 41-600B CH

Full-wave thyristor (triac) // 200..800V, 40A

155/000 ریال
موجود TRIAC BTA 41-600B ORG

TRIAC BTA 41-600B ORG

Full-wave thyristor (triac) // 200..800V, 40A

497/000 ریال
موجود BT 137-600

BT 137-600

60/350 ریال
موجود BT 139-600 CH

BT 139-600 CH

60/010 ریال
موجود BTA 16-600B ORG

BTA 16-600B ORG

Full-wave thyristor (triac) // 200..800V,16A

125/000 ریال
سفارش داخل BT 134

BT 134

Full-wave thyristor (triac) // 500..800V, 4A

29/000 ریال
موجود BT 136 ORG

BT 136 ORG

Full-wave thyristor (triac) // 500..800V, 4A

136/980 ریال
سفارش داخل T 1235H

T 1235H

Triac, snubberless, 600V 12A

180/940 ریال
موجود BT 138

BT 138

Full-wave thyristor (triac) // 500..800V, 12A

37/180 ریال
موجود BTA 316-600C

BTA 316-600C

TRIAC 600V 16A TO-220AB

318/900 ریال
موجود TRIAC BTA 40-700B CHINA

CH TRIAC BTA 40-700B CHINA

Triac // 1,8 v // 40 a

450/000 ریال
موجود TRIAC M 16GZ47 TO-220

TRIAC M 16GZ47 TO-220

168/930 ریال
موجود BT 151

BT 151

THYRISTOR,500V,12A

60/350 ریال
موجود BTA 26-600

BTA 26-600

Full-wave thyristor (triac) // 200..800V, 25A

420/000 ریال
سفارش داخل BTW 69-1200

BTW 69-1200

Thyristor, insulated, 1200V 50A

ریال
ناموجود AC 03E

AC 03E

60/350 ریال
سفارش داخل AC 03F

AC 03F

Triac, 600V 3A

ریال
سفارش داخل AC 05DSM

AC 05DSM

ریال
ناموجود Z 0607 BIG

Z 0607 BIG

25/870 ریال
سفارش داخل PCR 406

PCR 406

19/000 ریال
سفارش داخل MCR 22-6

MCR 22-6

Thyristor // 400V // 1.5A

ریال
ناموجود MCR 100-6

MCR 100-6

high gate sensivity // 400V , 0.8A

30/000 ریال
سفارش داخل 5P4M

5P4M

Thyristor for mains operation // 5P4M = 5P1M: 400V

ریال