خرید ترانزیستور بی جی تی (Transistor BJT)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع ترانزیستور بی جی تی (Transistor BJT)

1294 نوع ترانزیستور بی جی تی (Transistor BJT) موجود می باشد

نمایش 1 تا 36


C1623 L7 SOT-23

C1623 L7 SOT-23

4/900 ریال
TIP30C TO-220

TIP30C TO-220

165/000 ریال
T151 K8502A TO-18

T151 K8502A TO-18

568/000 ریال
BU931T TO-220

BU931T TO-220

3/277/000 ریال
KSP06 TO-92

KSP06 TO-92

74/700 ریال
ME9604 TO-92

ME9604 TO-92

289/000 ریال
TIP142 TO-247 ORG

TIP142 TO-247 ORG
ترانزیستور TIP142

908/000 ریال
BC327-40 SOT-23

BC327-40 SOT-23
ترانزیستور BC327 SMD

6/300 ریال5/900 ریال
TIP50 TO-220

TIP50 TO-220
ترانزیستور TIP50

109/000 ریال
BUV47

BUV47
ترانزیستور BUV47

438/000 ریال
B885 TO-220

B885 TO-220
ترانزیستور B885

828/000 ریال
C5855

C5855
ترانزیستور C5855

488/000 ریال
C5047

C5047
ترانزیستور C5047

628/000 ریال
B1005 TO-220

B1005 TO-220
ترانزیستور B1005

229/000 ریال
C5339 TO-247

C5339 TO-247
ترانزیستور C5339

518/000 ریال
B824R TO-220

B824R TO-220
ترانزیستور B824R

92/000 ریال
TR C1215 TO-92

TR C1215 TO-92
ترانزیستور C1215

60/900 ریال
C4630 TO-220F

C4630 TO-220F
ترانزیستور C4630

348/000 ریال
C5706

C5706
ترانزیستور C5706

338/000 ریال
KSR2002

KSR2002
ترانزیستور KSR2002

48/300 ریال
MMBT 3904 SOT23 SMD CODE A1M

MMBT 3904 SOT23 SMD CODE A1M
ترانزیستور A1M

2/900 ریال
TT2144 TO-3P

TT2144 TO-3P
ترانزیستور TT2144

318/000 ریال
C5706 SMD

C5706 SMD
ترانزیستور C5706

318/000 ریال
C3042 TO-3P

C3042 TO-3P
ترانزیستور C3042

488/000 ریال
C5763 TO-220

C5763 TO-220
ترانزیستور C5763

558/000 ریال
MPSA44

MPSA44
ترانزیستور MPSA44

21/800 ریال
CC 338-25

CC 338-25
ترانزیستور CC338-25

18/500 ریال
C3415 TO-92

C3415 TO-92
ترانزیستور C3415

44/800 ریال
BDX34C

BDX34C
ترانزیستور BDX34C

87/400 ریال
D 1803 SMD TO-252

D 1803 SMD TO-252
ترانزیستور D1803

71/800 ریال
TIP 145 TO-247

TIP 145 TO-247
ترانزیستور TIP145

680/000 ریال
C 1815 SOT-23 SMD CODE HF

C 1815 SOT-23 SMD CODE HF
ترانزیستور C1815

4/020 ریال
BC847C 1G SOT-23

BC847C 1G SOT-23
ترانزیستور BC847B

6/440 ریال
ST 13005 TO-220 st13005

ST 13005 TO-220 st13005
ترانزیستور ST13005

61/500 ریال
ST 13009 TO-220 st13009

ST 13009 TO-220 st13009
ترانزیستور ST13009

82/000 ریال