خرید ترانزیستور بی جی تی (Transistor BJT)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع ترانزیستور بی جی تی (Transistor BJT)

1167 نوع ترانزیستور بی جی تی (Transistor BJT) موجود می باشد

نمایش 1 تا 30


موجود C 945 SOT-23

C 945 SOT-23

Silicon NPN-transistor // Collector-emitter voltage = 50 V // Collector current = 100mA

1/530 ریال
موجود A 733 SOT-23

A 733 SOT-23

2/670 ریال
سفارش داخل BC 327

BC 327

Silicon PNP-transistor // NF-Tr, 50V, 0,8A, 0,625W, 100MHz

5/600 ریال
موجود BC 640

BC 640

Silicon PNP-transistor // Medium Power, 80V,1A

3/700 ریال
موجود BD 139 CH

CH BD 139 CH

NPN-NF-L,80V ,1.5A , 12.5W , 190MHZ

9/900 ریال
موجود C 945

C 945

2/090 ریال
سفارش داخل C 3807

C 3807

NPN Silicon Epitaxial Planar Transistor High frequency amplifier application // Collector Emitter Voltage = 30 V // Collector Current = 50 mA

19/000 ریال
موجود BC 516

BC 516

Silicon PNP-darlington transistor // Darlington Amplifier, 40V 0.5A 0.5W

17/230 ریال
موجود A 928

ORG A 928

Silicon PNP-transistor // HF, 20V, 1A, 0,25W

8/630 ریال
موجود BC 560

BC 560

Silicon PNP-transistor // Small Signal Amplifier, 45V, 0.1A , 0.5W

7/130 ریال
موجود C 3355

C 3355

Silicon NPN-transistor // UHF , 20V , 0,1A , 0,6W , 6,5GHz

25/000 ریال
موجود 2N 5401

2N 5401

Amplifier Transistors PNP Silicon // Collector - Emitter Voltage (VCEO) = 150 Vdc // Collector Current - Continuous IC)= 600 mAdc)

3/300 ریال
موجود C 9013

C 9013

Silicon NPN-transistor // NF-E 40V 0,5A 0,625W

4/280 ریال
موجود D 669

D 669

Silicon NPN Epitaxial // Collector to emitter voltage = 120V // Collector current =1.5A

31/000 ریال
موجود BC 639

BC 639

Silicon NPN-transistor // BC 639=BC 635 : 100V

5/000 ریال
موجود BC 547

BC 547

تقويت کننده

2/700 ریال
موجود C 2316 SMALL

C 2316 SMALL

Silicon NPN-transistor // TR C 2316 = 2SC2315: 100V

35/000 ریال
موجود BC 548

BC 548

Silicon NPN-transistor // Planar Epitaxial Transistor, 30V 100mA, 0.5W

5/880 ریال
سفارش داخل B 649

B 649

Silicon PNP-transistor // NF/S/Vid-L, 180V, 1,5A, 140MHz

39/650 ریال
موجود 2N 5551

2N 5551

Amplifier Transistors // Collector - Emitter Voltage =160 Vdc // Collector Current - Continuous = 600 mAdc

3/600 ریال
موجود TIP 41C

TIP 41C

Silicon NPN-transistor // medium power Transistor , 40V 6A 65W

49/800 ریال
موجود BC 546

BC 546

Silicon NPN-transistor // Planar Epitaxial Transistor, 65V 100mA, 0.5W

7/130 ریال
موجود TIP 42C

TIP 42C

Silicon PNP-transistor // medium power Transistor , 100V 6A 65W

43/000 ریال
موجود BD 140

BD 140

Silicon PNP-transistor // Epitaxial Planar Amp., 80V . 1.5A . 12.5W

14/000 ریال
موجود TIP 3055 TO-247

TIP 3055 TO-247

Complementary power transistors // Collector-emitter voltage = 100 V // Collector current = 15 A

170/000 ریال
موجود C 1815

C 1815

2/500 ریال
موجود C 2655

C 2655

Silicon NPN-transistor // NF/S, 60V, 2A, 0,9W, 100MHz

10/000 ریال
سفارش داخل A 1015

A 1015

Silicon PNP-transistor // Uni, 50V, 0,15A, 0,4W, >80MHz

3/300 ریال
موجود A 684

A 684

Silicon PNP epitaxial planer type //

48/280 ریال
موجود 2N 3055 ST ORG

2N 3055 ST ORG

Audio high power Transistor, 60V 15A 115W

600/000 ریال