خرید مقاومت 1درصد 1/4W

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع مقاومت 1درصد 1/4W

168 نوع مقاومت 1درصد 1/4W موجود می باشد

نمایش 1 تا 36


RES 510K 1/4W 1%

RES 510K 1/4W 1%
مقاومت 510 کیلواهم 1/4 وات

1/000 ریال
RES 24.9R 1/4W 1%

RES 24.9R 1/4W 1%
مقاومت 24.9 اهم 1/4 وات 1 درصد

1/800 ریال
RES 0.47R 1/4W 1%

RES 0.47R 1/4W 1%
مقاومت 0.47 اهم 1/4 وات 1 درصد

1/800 ریال
RES 4.99R 1/4W 1%

RES 4.99R 1/4W 1%
مقاومت 4.99 اهم 1/4 وات 1 درصد

1/800 ریال
RES 88.7R 1/4W 1%

RES 88.7R 1/4W 1%
مقاومت 88.7 اهم 1/4 وات 1 درصد

1/800 ریال
RES 18.2R 1/4W 1%

RES 18.2R 1/4W 1%
مقاومت 18.2 اهم 1/4 وات 1 درصد

1/800 ریال
RES 4.75R 1/4W 1%

RES 4.75R 1/4W 1%
مقاومت 4.75 اهم 1/4 وات 1 درصد

1/800 ریال
RES 161R 1/4W 1%

RES 161R 1/4W 1%
مقاومت 161 اهم 1/4 وات 1 درصد

1/800 ریال
RES 16.2R 1/4W 1%

RES 16.2R 1/4W 1%
مقاومت 16.2 اهم 1/4 وات 1 درصد

1/800 ریال