خرید مقاومت 1درصد 1/4W

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع مقاومت 1درصد 1/4W

191 نوع مقاومت 1درصد 1/4W موجود می باشد

نمایش 145 تا 180


RES 910R 1/4W 1%

RES 910R 1/4W 1%
مقاومت 910 اهم 1/4 وات 1 درصد

1/805 ریال
RES 820R 1/4W 1%

RES 820R 1/4W 1%
مقاومت 820 اهم 1/4 وات 1 درصد

2/250 ریال
RES 750R 1/4W 1%

RES 750R 1/4W 1%
مقاومت 750 اهم 1/4 وات 1 درصد

2/250 ریال
RES 680R 1/4W 1%

RES 680R 1/4W 1%
مقاومت 680 اهم 1/4 وات 1 درصد

2/580 ریال
RES 665R 1/4W 1%

RES 665R 1/4W 1%
مقاومت 665 اهم 1/4 وات 1 درصد

1/805 ریال
RES 510R 1/4W 1%

RES 510R 1/4W 1%
مقاومت 510 اهم 1/4 وات 1 درصد

2/250 ریال
RES 390R 1/4W 1%

RES 390R 1/4W 1%
مقاومت 390 اهم 1/4 وات 1 درصد

2/250 ریال
RES 270R 1/4W 1%

RES 270R 1/4W 1%
مقاومت 270 اهم 1/4 وات 1 درصد

2/250 ریال
RES 160R 1/4W 1%

RES 160R 1/4W 1%
مقاومت 160 اهم 1/4 وات 1 درصد

1/805 ریال
RES 88R 1/4W 1%

RES 88R 1/4W 1%
مقاومت 88 اهم 1/4 وات 1 درصد

1/805 ریال
RES 66.5R 1/4W 1%

RES 66.5R 1/4W 1%
مقاومت 66.5 اهم 1/4 وات 1 درصد

2/250 ریال
RES 18R 1/4W 1%

RES 18R 1/4W 1%
مقاومت 18 اهم 1/4 وات 1 درصد

1/805 ریال