خرید مقاومت 1درصد 1/4W

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع مقاومت 1درصد 1/4W

191 نوع مقاومت 1درصد 1/4W موجود می باشد

نمایش 37 تا 72


RES 4.75R 1/4W 1%

RES 4.75R 1/4W 1%
مقاومت 4.75 اهم 1/4 وات 1 درصد

2/580 ریال
RES 161R 1/4W 1%

RES 161R 1/4W 1%
مقاومت 161 اهم 1/4 وات 1 درصد

2/580 ریال
RES 16.2R 1/4W 1%

RES 16.2R 1/4W 1%
مقاومت 16.2 اهم 1/4 وات 1 درصد

2/580 ریال
RES 560R 1/4W 1%

RES 560R 1/4W 1%
مقاومت 560 اهم 1/4 وات 1 درصد

2/580 ریال
RES 499R 1/4W 1%

RES 499R 1/4W 1%
مقاومت 499 اهم 1/4 وات 1 درصد

2/580 ریال
RES 470R 1/4W 1%

RES 470R 1/4W 1%
مقاومت 470 اهم 1/4 وات 1 درصد

2/900 ریال